Odberateľské faktúry do r.2014

Záznamy: Odberateľské faktúry do r. 2014

Displaying 1 - 7 of 7
Označenie Popis Dátum Dokument
2011-11 Odberateľské faktúry za november 2011 01.12.2011
2011-07 Odberateľské faktúry za júl 2011 01.08.2011
2011-04 Odberateľské faktúry za apríl 2011 01.05.2011
2011-03 Odberateľské faktúry za marec 2011 01.04.2011
2011-02 Odberateľské faktúry za február 2011 01.03.2011
2011-07 Odberateľské faktúry za júl 2011 01.08.2015
2011-11 Odberateľské faktúry za november 2011 01.12.2011
Displaying 1 - 7 of 7

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.