Opatrenie obce Hájske

0

Na základe uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31.12.2020 platí od 01.01.2021 do 24.01.2021 zákaz vychádzania. Obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021.

OPATRENIE OBCE Hájske

Obec Hájske z dôvodu vyhlásenia Vlády Slovenskej republiky o zákaze vychádzania obyvateľstva platného od 1.1.2021 do 24.1.2021 a mimoriadne zhoršenej epidemiologickej situácie v okrese Nitra oznamuje, že obecný úrad bude pre osobný kontakt do nedele 24. januára 2021 zatvorený. Služby verejnosti sa budú poskytovať výlučne  bezkontaktne. Komunikácia bude možná telefonicky na t.č. 037 /7819037, 0910 412 777.

Nevyhnutné matričné úkony bude možné vykonávať od 11.01.2021 do 24.01.2021 len po telefonickom dohovore na tel.č. 037 / 7819084 alebo mail matrika@hajske.sk

Stavebný úrad bude pracovať v obmedzenom režime v pondelok od 14:30  do 15:30 hod. a v stredu od 14:30 do 17:00 hod. po telefonickom dohovore na tel.č. 0911 026 645 alebo mail stavebnyurad@hajske.sk.

Z uvedeného dôvodu sa obmedzuje aj vyberanie  miestnych daní a poplatkov  do pokladne OcÚ  až do odvolania. Odporúčame využívať bezhotovostný prevod na účet.  Zodpovedná  pracovníčka  za  dane a poplatky  Mária Vlčková, tel. č. 037/7819037, mail: obec@hajske.sk.

Všetky úkony, ktoré sa týkajú pohrebníctva ako napr. koordinácia hrobových miest, nájomné zmluvy  za hrobové miesta vybavíte na t.č. 037 / 7819037 alebo mail: matrika@hajske.sk , prípadne 037/7819084. Platby za hrobové miesta uhrádzajte bezhotovostným prevodom na účet obce.

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK83 5600 0000 0009 1967 8001.

V prípade nevyhnutnej potreby doručenia písomností odporúčame doručiť poštu elektronickou formou na mail: obec@hajske.sk

Zdielať »

Komentovať

twenty + ten =