Oznam OcÚ Hájske – UPOZORNENIE

0

UPOZORNENIE
pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

OREZU a VÝRUBU STROMOV

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení
a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení
a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme.
Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.
V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich zrezanie resp. vyrezanie.
Ak sa stromy približujú k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť,
je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác
o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovy resp. užívateľovi pozemku
zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú
dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

Zdielať »

Komentovať

15 + 8 =