Oznámenie o vývoze TKO (tuhý komunálny odpad)

0
Žiadame občanov, aby pri zajtrajšom vývoze TKO (tuhý komunálny odpad)
vykladali iba nádoby označené nálepkou o zaplatení.
Vzhľadom k tomu, že obec prechádza na vývoz TKO iba označených nádob, je potrebné,
aby občania vykladali iba plné a označené nádoby.
Tiež prosíme občanov, aby sa snažili odpad čo najviac separovať
a znížili tým platby za uskladnenie TKO na skládke odpadov.
Za pochopenie ďakujeme.
Zdielať »

Komentovať

thirteen + two =