Poďakovanie za pomoc po nedelnej povodni

0

Milí Hájčania,
znovu bol v našej obci vyhlásený tretí najvyšší stupeň povodne. Opäť museli naši dobrovoľní hasiči zasahovať pri povodni v spolupráci s HaZZ Nitra, Šaľa, DHZ Rastislavice, Diakovce, Šaľa- Veča, Veľké Zálužie, Rišňovce, Báb, ktorí nám opäť prišli bez váhania pomôcť pri tejto udalosti. Starosta obce a poslanci OZ v mene všetkých Hájčanov týmto ľuďom zo srdca ďakujú, nakoľko bez ich pomoci by nebolo možné bojovať s týmto živlom. Taktiež obrovská vďaka patrí dobrovoľníkom, ktorí pomáhali hasičským zložkám pri prácach. Ďakujeme tiež Jánovi Popelkovi, ktorý poskytol techniku pri odstraňovaní nánosov a čistení kanálu pri mostoch v obci a každému, kto akokoľvek priložil ruku pri pomoci postihnutým domácnostiam.

Zdielať »

Komentovať

3 × 3 =