Poľovnícke združenie

0

Prvú organizovanú poľovnícku spoločnosť si pod názvom „poľovnícky spolok“ miestny občania založili v roku 1939 za Slovenského štátu.

Jeho členmi boli: M. Čambálik, F. Búran, D. Švihorík, Š. Levčík, J. Szalay, L. Hambalek, J. Matušica a niektorí ďalší. Poľovnícky revír bol bohatý najmä na drobnú úžitkovú zver: zajace, jarabice, divé kačice, divé husi, prepelice. Neskôr, asi od roku 1940 sa začali objavovať bažanty a srny. Zo škodlivých zvierat tu žil tchor, lasica, hranostaj, občas sa zatúlala líška. Z dravých vtákov to bol krahulec, sokol myšiar, jastrab a káňa. Po 2. svetovej vojne boli členmi Poľovného spolku: J. Cicák, Š. Hambalek, P. Búran, L. Rábek, A. Marcinkech, M. Gáci a ďalší. V nasledujúcich rokoch v rámci združovania do väčších celkov bolo vytvorené Poľovné združenie s Hornou Kráľovou.

Keď sa po roku 1990 vyskytla možnosť osamostatniť sa po dohode s Hornou Kráľovou boli vytvorené dve samostatné poľovnícke združenia. Ustanovujúca schôdza PZ Hájske sa konala za účasti 19 členov v septembri 1990. Za predsedu bol zvolený Ľudovít Kužela a za členov výboru: Vincent Búran, Daniel Lenčéš, Pavol Hasilla, Ivan Búran a Vladimír Urban. Zloženie revíznej komisie: Rudolf Trubač, Dušan Kužela a Jaroslav Tóth. V roku 1994 začalo PZ s výstavbou poľovníckeho areálu v ktorom do roku 2003 bol vybudovaný poľovnícky dom, odchovné zariadenie, sklad krmiva a altánok na posedenie. PZ má pre svoju činnosť k dispozícii terénny automobil, traktor kosačku a liaheň. Za uplynulé obdobie umelého odchovu jarabíc odchovalo a do voľnej prírody vypustilo viac ako tisíc kusov týchto ohrozených zvierat. Po začlenení sa do PZ Járč Hájske má 25 členov. Predsedom výboru je naďalej Ľ. Kužela a jeho členova s funkčným určením: Jaroslav Bennár – hospodár, Marián Búran – kynológ, Vladimír Urban – strelný referent, Kamil Švihorík – kultúrny referent. Členovia združenia sa aktívne zapájajú do ochrany prírody, budujú políčka pre zver, vysádzajú stromy v neobrábaných lokalitách, čím vytvárajú zveri zóny pokoja v ktorej sa objavuje aj zver v našej zóne neobvyklá ako je jeleň či diviak.

Zdielať »

Komentovať

20 + fourteen =