PROJEKT – kultúrny dom

0
 


Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Hájske. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná.

Projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom:
– zateplenia obvodového plášťa,
– zateplenia strešného plášťa,
– výmeny otvorových konštrukcií,
– výmeny svietidiel,
– výmeny ústredného kúrenia ako aj ďalšie stavebné úpravy a dokončovacie práce uvedené v projektovej dokumentácii a rozpočte projektu.

Predkladaným projektovým zámerom má obec snahu znížiť energetickú náročnosť budovy, vytvoriť kvalitné, príjemné a zdraviu prospešné prostredie a naplniť merateľné ukazovatele. Budova kultúrneho domu v súčasnosti nespĺňa predpoklady minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť. Hlavným cieľom predkladaného projektu je zníženie energetickej náročnosti v spomínanej budove.

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA poskytol obci Hájske nenávratný finančný príspevok vo výške 205.975,86 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli vo výške 216 816,69 EUR.

Zdielať »

Komentovať

two + seven =