PROJEKT – MŠ a OcÚ Hájske

0

Projekt: MŠ a OcÚ Hájske, zníženie energetickej náročnosti

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ a OcÚ v obci Hájske. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná.
Stavbou sa zabezpečí zníženie energetickej náročnosti objektu zlepšením tepelnoizolačných charakteristík opláštenia, výmenou otvorových výplní, výmenou osvetľovacích telies a rekonštrukciou ústredného vykurovania vrátane solárneho systému na prípravy teplej vody.

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA schválil obci Hájske nenávratný finančný príspevok
vo výške 310 631,22 EUR,
pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 326 980,23 EUR.

Zdielať »

Komentovať

5 − two =