Slovenský zväz záhradkárov v Hájskom

0

Z histórie Slovenského zväzu záhradkárov v Hájskom

SZZKrátko pred rokom 1965 niektorí obyvatelia našej obce a hlavne drobní pestovatelia ovocia a zeleniny pociťovali skutočnosť, že spolupráca im túto prácu skvalitní a uľahčí, rovnako aj fakt, že svoje prebytky ľahšie odovzdajú a tým vylepšia finančnú situáciu vo svojich rodinách. A tak aj v Hájskom 25 zakladajúcich členov (v tom čase minimálny počet podľa vyšších stanov na založenie základnej organizácie) sa prihlásilo do SZZ. A teda tento rok 1965 môžeme považovať za rok vzniku našej organizácie. Prvými členmi výboru boli Hambálek Štefan, Búran Ferdinand a Cicák Ľudovít. Sme radi, že ešte aj dnes máme medzi sebou členov, ktorí majú v členskom preukaze zapísaný za rok vzniku členstva rok 1965.

Z roka na rok sa počet členov zvyšoval, nakoľko v tom čase zeleninu mohli odovzdávať iba členovia. V roku 197O mala organizácia asi 250 členov, čo bol pravdepodobne asi najvyšší počet. Organizácia mala zakúpený senkír (stroj na hnojenie) a ručný kolesový postrekovač, ktoré si členovia požičiavali medzi sebou a boli to dobré pomôcky pre tých, ktorí si to nemohli dovoliť sami zakúpiť.

V tom čase členovia dostávali po 0,5q hnojiva, alebo si hnojivo so zľavou mohli zakúpiť prostredníctvom organizácie. Zľava na nákup záhradkárskych potrieb, hnojív a semienok v niektorých predajniach existuje aj dnes. Stačí predložiť členský preukaz so zaplatenou známkou. V 70-tych rokoch boli v obci asi traja výkupcovia, vykupovali pre Jednotu a pre konzervárne. Vo veľkom sa pestoval hlávkový šalát, menej uhorky a ostatná zelenina. Výkupcovia odovzdávali 1% z tržby zväzu. Z týchto peňazí sa financovala činnosť a kultúrne podujatia, hlavne v roku 1976 sa kúpila budova bývalého šenku od pána Vašíčka. Bola kúpená za účelom vykupovania zeleniny a na to sa aj dlho využívala. Krátke obdobie sa časť budovy používala na bývanie. Po zmene režimu začiatkom 90-tych rokov výkup pod značkou záhradkárov zanikol, pretože bolo viacej nezávislých menších výkupcov. V októbri 1991 sa budova začala prenajímať a prenájom funguje dodnes.
Predsedovia alebo členovia výboru, ktorí viedli organizáciu v minulosti: Hambálek Štefan, Búran Ferdinand, Hambálek Gejza, Vaško Jozef, Kubica František, Boháč Michal a Mgr. Mandák Anton. V súčasnosti má organizácia viac ako 60 členov a 5 členný výbor je pod vedením predsedníčky Marty Matušicovej.

Zdielať »

Komentovať

twenty − eight =