Stavebný úrad

Úradné hodiny stavebného úradu v Hájskom
Pondelok 14:30 – 15:30
Streda 14:30 – 16:00
Vybavuje:
Ing. Mária Suchá, 037/819189, obec@hajske.sk
Dokumenty na stiahnutie
* Ohlásenie udržiavacích prác, stavebných úprav
* Vzdanie sa odvolania
* Žiadosť o určenie TDZ – DDZ
* Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Hájske
* Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia – § 41 SZ
* Návrh o vydanie súhlasu so stavbou – s uvedením do prevádzky MZZO
* Ohlásenie drobnej stavby

 

 

 

 

Záznamy: Stavebné povolenia v katastri obce Hájske

Displaying 1 - 4 of 4
Číslo Komu Popis Vydané
S/2013/248-3 Obci Hájske Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Predĺženie cesty Hájske, Nová ulica, obslužná komunikácia 04.06.2013
S/2013/564-2 Obci Hájske Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Predĺženie cesty Hájske, Nová ulica 03.06.2013
S/2012/717-2 Mgr. Ing. Michal Vaško, Ing. Miroslava Popelková Stavebné povolenie jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní - Rodinný dom 14.11.2012
S/2012/333-3 Jana Vörösová Stavebné povolenie jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní - Rodinný dom 31.05.2012
Displaying 1 - 4 of 4