Prehliadka: deti

Škola
0

Materská škola v Hájskom patrí pod správu obecného úradu. Je dvojtriedna. Poskytuje výchovu a vzdelávanie…