ÚNSK – ARRIVA NITRA, a.s. – Mimoriadny oznam

0
Na základe rozhodnutia ÚNSK Nitra z dôvodu otvorenia prvého až piateho ročníka
základných škôl a školských klubov detí od 1. júna 2020 (pondelok) bude vykonaná
pravidelná prímestská autobusová doprava opäť v režime ako v dňoch školského
vyučovania s miernym obmedzením súbežných, či výpomocných školských spojov. 
V pôsobnosti OJ Štúrovo je dotknutý iba jeden autobusový spoj a to spoj č. 8 linky
404448, čo obvykle zabezpečuje školskú dochádzku o 7:20 h. v úseku Kamenica nad
Hronom, kostol - Štúrovo, Bocskaiho ul. Predmetný spoj nebude premávať v mesiaci
jún, náhradnú dopravu v uvedenom úseku zabezpečuje spoj č. 6 linky 404448 s
pravidelným odchodom o 7:00 h. od zastávky Kamenica nad Hronom, Liget č. 164.
Ostatné autobusové spoje zabezpečujúce školskú dochádzku budú premávať v zmysle
platných cestovných poriadkov bez zmeny. 
Zároveň si dovoľujem upriamiť Vašu pozornosť ale i pozornosť rodičov, že naďalej
platí povinnosť nosenia rúška, či inej vhodnej alternatívy v autobusoch verejnej
dopravy!
Zdielať »

Komentovať

20 + 16 =