VOĽBY 2018 – oznam

0
Starosta obce vymenoval ako zapisovateľku Komunálnych volieb
Máriu Vlčkovú
sídlo Obecný úrad  Hájske č. 410, 0907 043 243, marekmery@azet.sk.

Počet obyvateľov obce Hájske ku dňu vyhlásenia volieb je 1311 obyvateľov.

 

 V obci Hájske sa na 22. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2018
schválil počet poslancov 9 na nasledujúce volebné obdobie uznesením č. 197/22/2018.
 Počet voličov v obci Hájske je 1085. 
Obec Hájske má vytvorený jeden okrsok.
Zdielať »

Komentovať

20 − 2 =