Odhalenie pamätnej padlým vojakom 1.svetovej vojny

0

Vážení občania, pozývame Vás na

Odhalenie pamätnej mramorovej tabule 49 padlým vojakom 1.svetovej vojny 1914 – 1918 z obce Hájske,
ktoré sa bude konať v stredu 7. novembra 2018 pred Kultúrnym domom v Hájskom,
pri príležitosti stého výročia od ukončenia 1. svetovej vojny

S nasledujúcim programom:
– 14:50 hod. – príchod hostí
– 15:00 hod. – vstup moderátora (privítanie hostí a oboznámenie prítomných pri akej príležitosti sme sa zišli
a čo bude nasledovať)
– Odhalenie pamätnej tabule (príslušníci Čestnej stráže OS SR vzdajú pocty a hráč na trúbku hrá fanfáru)
– Posvätenie pamätnej tabule a modlitba
– Zoradenie sprievodu na kladenie vencov
– Kladenie vencov (príslušníci Čestnej stráže OS SR vzdajú pocty a kladú vence)
– Hymna SR
– Báseň
– Príhovory hostí
– Ukončenie pietnej spomienky – hráč na trúbku hrá „večierku“

Zdielať »

Komentovať

fifteen − 13 =