Základná škola s materskou školou v Hájskom

0

Kontakt: Hájske 67, 037/7819026, zsmshajske@gmail.com

Základná škola s materskou školou v Hájskom sú novým právnym subjektom od 01. 09. 2011.

Základná škola a Materská škola sa zlúčili do jednej, avšak druhý stupeň zanikol.

V školskom roku 2014/2015 sa druhý stupeň znovuotvoril.

Žiaci ZŠ sa snažia zúčastňovať predmetových olympiád, z ktorých sa snažia získať čo najlepšie výsledky. Máme talentovaných žiakov v oblasti výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy ale aj výborných recitátorov.

Na škole prebiehajú krúžky: anglického jazyka, športový, šikuľkovia a informatický krúžok.

Naša škola podporuje počítačovú gramotnosť detí, aj keď s malým počtom počítačov. Žiaci majú síce malú telocvičňu, ale veľký školský areál a ešte väčšiu chuť športovať. Škola je zameraná na environmentálnu výchovu, preto je aj názov nášho výchovno – vzdelávacieho programu DUB.

D – dobrota

U – um

B – budúcnosť

Prvá zmienka o našej základnej škole pochádza z roku 1787. Pôvodná škola bola jednoduchý prízemný dom s malým počtom detí. S rastúcim počtom obyvateľov rástol aj počet detí. Súčasný počet detí je v materskej škole 28 a v základnej škole 91. I napriek skutočnosti, že je nás v našej škole málo, tak tu panuje príjemná atmosféra, ktorú dotvárajú nielen žiaci, ale i vyučujúci.

Súčasťou našej školy je aj detský klub Hájik, v ktorom deti trávia príjemné popoludnia.

 

Viac o škole »

Zdielať »

Komentovať

11 − one =