Západoslovenská distribučná – prerušenie dodávky elektrickej energie

0

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy,
podľa § 31 odst. 2. písm. t) zákona  č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje občanom,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme,
budú dňa 03.12.2020 bez dodávky elektrickej energie tieto ulice:

V čase od 730 hod. do 1000 hod.:

ARGENTÍNA č. 166,167,168,170,171,172,173,174,175,176,178,179,180,181,181/OP,182,185,188,189,190,191,192,193,195,196,197,198,199,200,201,202,204,205,205/OP,206,208,209,210,211,212,504,506,549,554,568,570

CES HLAVNÁ č. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18,20,21,22,84,86,88,89,91,91VE,,92,94,96,98,99,100,101,102,103,104

FIKT ZSE (SP.HLAVNÚ, PRI ŠKÔLKE) č.
448,449,450,451,452,453,453/VE,,454,455,456,457,458,459,460,461,461/OP,462,462/ZA,463,464,464/ZA

PATANSKÁ č.
110,113,114,115,116,117,118,119,121,122,124,125,127,128,129,130,131,132,133,134,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149/PR,151,152,153,154,155,156,158,159,160,160/ZA,161,163,164/OP,165,169,465

POD HÁJ č.
180/OP,183,183/OP,184,184/OP,186,187,187/OP,575

PRI ŠKÔlke č.
83/ZA1,83/ZA2

ŠPORTOVÁ č.
106,107,108,109/VE,246/4,246/5,416,417,419,420,422,424,426,426/BL,426/VE,427,427/VE,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,442/ZA,443,444,445,447

Zdielať »

Komentovať

five + 20 =