Západoslovenská distribučná – prerušenie dodávky elektrickej energie

0

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy,
podľa § 31 odst. 2. písm. t) zákona  č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje občanom,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme,
budú dňa 28.10.2020 bez dodávky elektrickej energie tieto ulice:

V čase od 730 hod. do 1500 hod.:

CES HLAVNÁ č. 2/10,218,219,220,221,221/BL,319,320,322,323,324,485/OP

FIKT ZSE 1(SP.HLAVNÚ, PRI ŠKÔLKY) č. 481,482,483,483/PR,484,484/OP,484/VE,485,486, 486/BL,486/PR,489

HÁJSKE č. 75/1

KAPLNKOVÁ č. 223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,234,235,236,237,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248

KONOPNICE 1 č. 326,327,327/VE,328,329,329/OP,330,332,333,335,337,338,339,340

NAD DRUŽSTVOM č. 290,290/VE,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,313,314,315,316,317/VE,318

NAD HLINÍKOM č. 249,250,251,252,253,254,255,256

OVEČKOVÁ č. 257,258,259,260,261,262,263,264,264/ZA,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289

PRI ŠKÔLKE č. 486/VE

a 29.10.2020 budú bez dodávky elektrickej energie tieto ulice:

V čase od 730 hod. do 1500 hod.:

ARGENTÍNA č. 166,167,168,170,171,172,173,174,175,176,178,179,180,181,181/OP,182,185,188,189,190,191,192,193,195,196,197,198,199,200,201,202,204,205,205/OP,206,208,209,210,211,212,504,506,549,554,568,570

CES HLAVNÁ č. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18,20,21,22,25,27,28,30,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,91/VE,92,94,96,98,99,100,101,102,103,104

FIKT ZSE 1(SP.HLAVNÚ, PRI ŠKÔLKY) č. 448,449,450,451,452,453,453/VE,454,455,456,457,458,459,460,461,461/OP,462,462/ZA,463,464,464/ZA,466,467,468,469,470,471,472,473,474,474/OP,475,476,477,478,479,480,488,499,499/VE

KAŠTIELSKA č. 363,364,365,367,368,369/ZA,370,371,372,372/BL,372/OP,372/PR,374,374/BL,374/ZA,375,375/VE,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389391,392,393,394,395,396,397,398,621/13

KONOPNICE 1 č. 341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362

PATANSKÁ č. 110,113,114,115,116,117,118,119,121,122,124,125,127,128,129,130,131,132,133,134,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149/PR,151,152,153,154,155,156,158,159,160,160/ZA,161,163,164/OP,165,169,465

POD HÁJ č. 180/OP,183,183/OP,184,184/OP,186,187,187/OP,575

PRI ŠKÔLKE č. 399,399/PR,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,411,412,413,414,415

Zdielať »

Komentovať

4 × 4 =