Zmluvy

Záznamy: Zmluvy - zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Zobrazené 1 - 100 z 338 zázamov | 1 2 3 4
Označenie zmluvy Dátum Partner Popis Dokument
Zmluva 13.05.2020 ZAVLAHY, s.r.o., Žilina O dielo "Nový závlahový systém trávnika ŠK Hájske"
Dodatok 20.04.2020 Anton Trubač a Zdenka Trubačová,r.Karásiková Č. 2 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Zmluva 06.04.2020 V.Búranová, R.Búranová, Mgr.V.Ježíková, Mgr.V.Búranová O zriadení vecného bremena
Dodatok 02.04.2020 Anton Trubač a Zdenka Trubačová,r.Karásiková Č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.02.2020
Zmluva 26.03.2020 Dobrovoľná požiarna ochrana SR O poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dodatok 12.03.2020 Ministerstvo životného prostredia SR Č. 2 k Zmluve - KŽP-P04-SC431-2017-19/G582
Zmluva 06.03.2020 Ministerstvo vnútra SR O výpožičke č.KRHZ-NR-VO-57-025/2020
Zmluva 27.02.2020 2-morrow, s.r.o. Kravany O spolupráci ev. č. 2020-00307947/1
Dodatok 27.02.2020 Stavomal Slovakia, spol. s r.o., Galanta Č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.04.2019
Kúpna zmluva 26.02.2020 Anton Trubač a Zdenka Trubačová,r.Karásiková O prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Dodatok 25.02.2020 RAFIX s.r.o. Bratislava Č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 2/2019 zo dňa 18.02.2019
Dodatok 25.02.2020 ÚPSVaR Nové Zámky O poskytnutí príspevku pre podporu zamestnanosti
Zmluva 17.02.2020 BELLIMPEX, s.r.o. Štúrovo O dielo (merač rýchlosti, prechod pre chodcov)
Zmluva 06.02.2020 Slovenský futbalový zväz O spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby ... na roky 2019 - 2021
Zmluva 05.02.2020 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra O dodávke vody ... č.6/1000140633
Zmluva 30.01.2020 Ing. Arch. Peter Mizia NEUTRA - architektonický ateliér O dielo "Územný plán obce Hájske"
Zmluva 14.01.2020 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava O pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa
Darovacia zmluva 09.01.2020 Slovenská republika - Okresný súd Senica Prebytočný hnuteľný majetok v správe SR
Zmluva 31.12.2019 O.Z. Hájčatá O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hájske č. 2/2020
Zmluva 31.12.2019 TJ ŠK Hájske O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hájske č. 3/2020
Zmluva 19.12.2019 RAFIX s.r.o. Bratislava Dodatok k zmluve o nájme nehnuteľnosti zo dňa 2.7.2018
Zmluva 16.12.2019 Prima banka Slovensko,a.s., Žilina O termínovanom úvere č.82/012/19
Zmluva 12.11.2019 Ministerstvo vnútra SR O poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR na rok 2019
Zmluva 11.11.2019 OATJK Šaľa O reklame
Zmluva 06.11.2019 Ministerstvo životného prostredia SR Dodatok k zmluve - KŽP-P04-SC431-2015-6/102
Zmluva 31.10.2019 JUDr. Jozef Czibula, Vlčany Dodatok k zmluve o poskytovaní právnej pomoci
Zmluva 29.10.2019 OCTAGO CORPORATION j.s.a. Piešťany O dielo č. 25/2019 - "Detské ihrisko"
Zmluva 16.10.2019 Prima banka Slovensko,a.s., Žilina O garantovanom účte
Zmluva 16.10.2019 Úrad vlády Slovenskej republiky O poskytnutí dotácie na podporu športu
Nájomná zmluva 11.10.2019 Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia 11-51 Hájske O nájme nehnuteľnosti č.23/2019
Kúpna zmluva 10.10.2019 Vladimír Olach, r.Olach Predaj nehnuteľnosti
Kúpna zmluva 24.09.2019 Poľnohospodárske družstvo Močenok O prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Zmluva 05.08.2019 ZSE Energia, a.s., Bratislava O združenej dodávke elektriny
Zmluva 01.08.2019 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance group, Bratislava O spolupráci
Zmluva 30.07.2019 Prima banka Slovensko,a.s., Žilina O termínovanom úvere
Zmluva 09.07.2019 Prima banka Slovensko,a.s., Žilina Municipálny úver
Zmluva 09.07.2019 Nitriansky samosprávny kraj O poskytnutí dotácie na podporu športu
Zmluva 01.07.2019 Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok O platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby
Zmluva 11.06.2019 SPP,a.s., Bratislava O dodávke plynu
Zmluva 06.06.2019 N.M. - Audit, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom O poskytovaní auditorských služieb
Dohoda 03.06.2019 Slovenská republika - dočasný správca Okresný úrad Nitra O prechode vlastníctva nehnuteľného majetku
Zmluva 20.05.2019 Slovenský zväz záhradkárov Hájske Nájomná zmluva o nájme nehnuteľnosti
Zmluva 14.05.2019 Slovak telekom, a.s., Bratislava Dodatok k zmluve - 1-312310421416
Zmluva 14.05.2019 Slovak telekom, a.s., Bratislava Dodatok k zmluve - 1-312311224272
Zmluva 14.05.2019 Slovak telekom, a.s., Bratislava Dodatok k zmluve - 1-312311626019
Zmluva 17.04.2019 Stavomal Slovakia, spol. s r.o., Galanta O dielo "Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Hájske"
Kúpna zmluva 04.03.2019 Meva sport CZ, s.r.o., Koplotovce Športová výbava pre ihrisko
Zmluva 18.02.2019 RAFIX s.r.o. Bratislava O budúcej kúpnej zmluve č. 4/2019
Zmluva 11.02.2019 Profesionálny register s.r.o. Bratislava Profesionálny register - reklama balík profesional
Zmluva 17.01.2019 EKOTEC, spol s r.o. Bratislava O kontrolnej činnosti
Zmluva 17.01.2019 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina O termínovanom úvere č. 82/001/19
Zmluva 14.01.2019 PETRAM, a.s. Bratislava O poskytnutí služby
Dodatok 20.11.2018 ROKO gips, s. r. o., Prievidza Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok 02.11.2018 Slovak telekom, a.s., Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
Zmluva 15.10.2018 PP-SOT, s.r.o., Kšinná Na zásobník TORK
Nájomná zmluva 12.10.2018 Roman Královič Nájomná umluva
Dohoda 10.10.2018 ÚPSVaR Nové Zámky č. 18/17/012/21
Zmluva 04.10.2018 Karel Horváth Zmluva o dielo
Zmluva 01.10.2018 Česká a Slovenská obec delostrelecká, OZ Sponzorská zmluva
Dohoda 26.09.2018 ÚPSVaR Nové Zámky č. 18/17/010/16
Zmluva 19.09.2018 Gemini Grop s.r.o. O poskytnutí služby
Zmluva 19.09.2018 OZ Monika O spolupráci
Zmluva 05.09.2018 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra O dodávke vody č. 6/1000111772
Príkazná zmluva 15.08.2018 Ján Gombalík Príkazná zmluva
Zmluva 14.08.2018 Pannon Guard International, s.r.o. Šaľa O poskytnutí strážnej služby
Zmluva 18.07.2018 SPP, a.s., Bratislava O dodávke plynu
Darovacia zmluva 12.07.2018 Mgr. Marián Košec Kolotoč pre MŠ
Zmluva 11.07.2018 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group O spolupráci
Zmluva 10.07.2018 Prima banka Slovensko a.s Bratislava Municipálny úver - Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere č. 05/007/013
Zmluva 03.07.2018 Rafix s.r.o., Bratislava O nájme nehnuteľnosti
Kúpna zmluva 03.07.2018 Rafix s.r.o., Bratislava KZ na nehnuteľnosť na LV č. 895
Zmluva 30.06.2018 Nitriansky samosprávny kraj O poskytovaní dotácie na podporu kultúry (č.625/2018)
Zmluva 29.06.2018 Nitriansky samosprávny kraj O poskytovaní dotácie na podporu športu (č.333/2018)
Zmluva 21.06.2018 MAGNA ENERGIA a.s. O dodávke elektriny
Zmluva 18.06.2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava O poskytovaní verejných služieb
Dohoda 18.06.2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava O splátkach
Dodatok 18.06.2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava K zmluve o poskytovaní verejných služieb
Zmluva 12.06.2018 ROKO gips, s.r.o., Prievidza O dielo MŠ s OcÚ Hájske
Zmluva 05.06.2018 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava O poverení spracúvaním osobných údajov
Zmluva 24.05.2018 EKOTEC spol. s r.o., Bratislava O kontrolnej činnosti
Zmluva 16.05.2018 obstaraj.to, s.r.o. O poskytnutí poradenstva vo verejnom obstarávaní
Kúpna zmluva 11.05.2018 Ing. Ľubomír Bennár a Ing. Júlia Bennárová rod. Paľuchová O prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Kúpna zmluva 27.03.2018 Ľubomír Bennár, Ing. Júlia Bennárová, rod. Paľuchová O prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Kúpna zmluva 20.03.2018 Nikolas Lakatoš O prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Zmluva o dielo 27.02.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra "Hájske - ČOV kanalizácia" č. 1-PROJ/2018
Zmluva o dielo 27.02.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra "Hájske - ČOV kanalizácia" č. 2-PROJ/2018
Zmluva 19.02.2018 Bc. Mária Lukáčová O dobrovoľnej činnosti
Zmluva 15.02.2018 Exprestech, s.r.o. Vinohrady nad Váhom O prenájme časti budovy za účelom umiestnenia telekomunikačných zariadení
Príkazná zmluva 08.02.2018 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS PZ č. NR/02/2017/EL
Príkazná zmluva 08.02.2018 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS PZ č. NR/02/2017/PL
Mandátna zmluva 24.01.2018 VOLUMA Sk, s.r.o. Šenkvice Zníženie energetickej náročnosti KD v obci Hájske
Mandátna zmluva 19.01.2018 VOLUMA Sk, s.r.o. Šenkvice MŠ a OcÚ Hájske, zníženie energetickej náročnosti
Kúpna zmluva 17.01.2018 Mgr. Marián Kadlečík O prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Zmluva 01.01.2018 Jozef Šípka, Pusté Sady O oprave a úprave verejného osvetlenia
Zmluva 31.12.2017 Poľovnícke združenie Jarč Hájske O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske číslo 1/2018
Zmluva 31.12.2017 O.Z. Hájčatá O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske číslo 6/2018
Zmluva 31.12.2017 Slovenská jednota dôchodcov O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske číslo 7/2018
Zmluva 31.12.2017 Folklórna skupina Kepeždanka O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske číslo 3/2018
Zmluva 31.12.2017 TJ ŠK Hájske O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske číslo 4/2018
Zmluva 31.12.2017 Slovenský zväz záhradkárov O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske číslo 5/2018
Zobrazené 1 - 100 z 338 zázamov | 1 2 3 4

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.