Zmluvy

Záznamy: Zmluvy - zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Displaying 1 - 100 of 373 1 2 3 4
Označenie zmluvy Dátum Partner Popis Dokument
Zmluva 15.12.2020 REGIONPRESS, s.r.o., Trnava O inzercii č. 361200150
Zmluva 15.12.2020 SR - Štatistický úrad SR O výpožičke
Zmluva 15.12.2020 ELT Management Company Slovakia s.r.o. Bratislava O zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA
Zmluva 08.12.2020 Lindström, s.r.o. Trnava Servisný Prenájom rohoží
Zmluva 19.11.2020 N.M. - Audit, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom O poskytovaní audítorských služieb
Zmluva 19.11.2020 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hájske O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hájske
Zmluva 13.11.2020 Ministerstvo financií SR O návratnej finančnej výpomoci
Zmluva 09.11.2020 OATJK Šaľa O reklame
Zmluva 09.11.2020 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava O výrube porastov
Zmluva 04.11.2020 Nikolas Lakatoš, r. Lakatoš Podľa ust. § 588 ...
Kúpna zmluva 04.11.2020 drevona J.P., s.r.o., Hájske Podľa ust. § 588 ...
Dohoda 30.10.2020 ÚPSVaR Nové Zámky Č. 20/17/010/17
Dohoda 30.10.2020 ÚPSVaR Nové Zámky Č. 20/17/012/5
Dodatok 30.10.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č.9253/2020
Zmluva 30.09.2020 REGIONPRESS, s.r.o., Trnava O inzercii č. 361200115
Zmluva 24.09.2020 MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany O dodávke elektriny
Dodatok 11.09.2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava O poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva 10.09.2020 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava O pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Dodatok 02.09.2020 SPP, a.s., Bratislava Č. 001 k zmluve o dodáv (06062019)ke plynu
Dodatok 02.09.2020 SPP, a.s., Bratislava Č. 001 k zmluve o dodávke plynu (01092016)
Dodatok 21.08.2020 Okresný súd Galanta O zabezpečení trestu povinnej práce
Kúpna zmluva 19.08.2020 Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava Číslo 0701/2020/CE - Trezor
Zmluva 06.08.2020 Prima banka Slovensko a.s. Žilina O účte Minicipálneho úveru - univerzál
Zmluva 06.08.2020 Prima banka Slovensko a.s. Žilina O úvere č.82/009/20
Kúpna zmluva 24.07.2020 Marián Baláž, r. Baláž O prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Kúpna zmluva 17.06.2020 Martin Patúc, rod. Patúc O prevode vlastníckeho práva k motorovému vozidlu
Dodatok 08.06.2020 Anton Trubač a Zdenka Trubačová,r.Karásiková Č. 3 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Zmluva 03.06.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky O poskytnutí nenávratného príspevku
Zmluva 01.06.2020 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava O budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
Zmluva 13.05.2020 ZAVLAHY, s.r.o., Žilina O dielo "Nový závlahový systém trávnika ŠK Hájske"
Dodatok 11.05.2020 Anton Trubač a Zdenka Trubačová,r.Karásiková Č. 2 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Dodatok 20.04.2020 Anton Trubač a Zdenka Trubačová,r.Karásiková Č. 2 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Zmluva 06.04.2020 V.Búranová, R.Búranová, Mgr.V.Ježíková, Mgr.V.Búranová O zriadení vecného bremena
Dodatok 02.04.2020 Anton Trubač a Zdenka Trubačová,r.Karásiková Č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.02.2020
Zmluva 26.03.2020 Dobrovoľná požiarna ochrana SR O poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Kúpna zmluva 26.03.2020 Zuzana Bulíková, r. Buzmová O prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Dodatok 12.03.2020 Ministerstvo životného prostredia SR Č. 2 k Zmluve - KŽP-P04-SC431-2017-19/G582
Zmluva 06.03.2020 Ministerstvo vnútra SR O výpožičke č.KRHZ-NR-VO-57-025/2020
Zmluva 27.02.2020 2-morrow, s.r.o. Kravany O spolupráci ev. č. 2020-00307947/1
Dodatok 27.02.2020 Stavomal Slovakia, spol. s r.o., Galanta Č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.04.2019
Kúpna zmluva 26.02.2020 Anton Trubač a Zdenka Trubačová,r.Karásiková O prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Dodatok 25.02.2020 RAFIX s.r.o. Bratislava Č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 2/2019 zo dňa 18.02.2019
Dodatok 25.02.2020 ÚPSVaR Nové Zámky O poskytnutí príspevku pre podporu zamestnanosti
Zmluva 17.02.2020 BELLIMPEX, s.r.o. Štúrovo O dielo (merač rýchlosti, prechod pre chodcov)
Zmluva 06.02.2020 Slovenský futbalový zväz O spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby ... na roky 2019 - 2021
Zmluva 05.02.2020 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra O dodávke vody ... č.6/1000140633
Zmluva 30.01.2020 Ing. Arch. Peter Mizia NEUTRA - architektonický ateliér O dielo "Územný plán obce Hájske"
Darovacia zmluva 09.01.2020 Slovenská republika - Okresný súd Senica Prebytočný hnuteľný majetok v správe SR
Zmluva 31.12.2019 O.Z. Hájčatá O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hájske č. 2/2020
Zmluva 31.12.2019 TJ ŠK Hájske O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hájske č. 3/2020
Nájomná zmluva 20.12.2019 Kristína Kalinová, rod. Kalinová Nájomná zmluva
Zmluva 19.12.2019 RAFIX s.r.o. Bratislava Dodatok k zmluve o nájme nehnuteľnosti zo dňa 2.7.2018
Zmluva 16.12.2019 Prima banka Slovensko,a.s., Žilina O termínovanom úvere č.82/012/19
Zmluva 12.11.2019 Ministerstvo vnútra SR O poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR na rok 2019
Zmluva 11.11.2019 OATJK Šaľa O reklame
Zmluva 06.11.2019 Ministerstvo životného prostredia SR Dodatok k zmluve - KŽP-P04-SC431-2015-6/102
Zmluva 31.10.2019 JUDr. Jozef Czibula, Vlčany Dodatok k zmluve o poskytovaní právnej pomoci
Zmluva 29.10.2019 OCTAGO CORPORATION j.s.a. Piešťany O dielo č. 25/2019 - "Detské ihrisko"
Nájomná zmluva 22.10.2019 Alena Blehová, rod. Vrábliková Nájomná zmluva
Nájomná zmluva 22.10.2019 Janka Horváthová, rod. Fidlerová Nájomná zmluva
Nájomná zmluva 22.10.2019 Jozef Sládeček, rod. Sládeček Nájomná zmluva
Nájomná zmluva 22.10.2019 Lenka Babincová, rod.Babincová Nájomná zmluva
Zmluva 16.10.2019 Prima banka Slovensko,a.s., Žilina O garantovanom účte
Zmluva 16.10.2019 Úrad vlády Slovenskej republiky O poskytnutí dotácie na podporu športu
Nájomná zmluva 11.10.2019 Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia 11-51 Hájske O nájme nehnuteľnosti č.23/2019
Kúpna zmluva 10.10.2019 Vladimír Olach, r.Olach Predaj nehnuteľnosti
Kúpna zmluva 24.09.2019 Poľnohospodárske družstvo Močenok O prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Zmluva 05.08.2019 ZSE Energia, a.s., Bratislava O združenej dodávke elektriny
Zmluva 01.08.2019 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance group, Bratislava O spolupráci
Zmluva 30.07.2019 Prima banka Slovensko,a.s., Žilina O termínovanom úvere
Zmluva 09.07.2019 Prima banka Slovensko,a.s., Žilina Municipálny úver
Zmluva 09.07.2019 Nitriansky samosprávny kraj O poskytnutí dotácie na podporu športu
Zmluva 01.07.2019 Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok O platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby
Zmluva 11.06.2019 SPP,a.s., Bratislava O dodávke plynu
Zmluva 06.06.2019 N.M. - Audit, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom O poskytovaní auditorských služieb
Dohoda 03.06.2019 Slovenská republika - dočasný správca Okresný úrad Nitra O prechode vlastníctva nehnuteľného majetku
Zmluva 20.05.2019 Slovenský zväz záhradkárov Hájske Nájomná zmluva o nájme nehnuteľnosti
Zmluva 14.05.2019 Slovak telekom, a.s., Bratislava Dodatok k zmluve - 1-312310421416
Zmluva 14.05.2019 Slovak telekom, a.s., Bratislava Dodatok k zmluve - 1-312311224272
Zmluva 14.05.2019 Slovak telekom, a.s., Bratislava Dodatok k zmluve - 1-312311626019
Zmluva 17.04.2019 Stavomal Slovakia, spol. s r.o., Galanta O dielo "Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Hájske"
Kúpna zmluva 04.03.2019 Meva sport CZ, s.r.o., Koplotovce Športová výbava pre ihrisko
Zmluva 18.02.2019 RAFIX s.r.o. Bratislava O budúcej kúpnej zmluve č. 4/2019
Zmluva 11.02.2019 Profesionálny register s.r.o. Bratislava Profesionálny register - reklama balík profesional
Zmluva 17.01.2019 EKOTEC, spol s r.o. Bratislava O kontrolnej činnosti
Zmluva 17.01.2019 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina O termínovanom úvere č. 82/001/19
Zmluva 14.01.2019 PETRAM, a.s. Bratislava O poskytnutí služby
Dodatok 20.11.2018 ROKO gips, s. r. o., Prievidza Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok 02.11.2018 Slovak telekom, a.s., Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
Zmluva 15.10.2018 PP-SOT, s.r.o., Kšinná Na zásobník TORK
Nájomná zmluva 12.10.2018 Roman Královič Nájomná umluva
Dohoda 10.10.2018 ÚPSVaR Nové Zámky č. 18/17/012/21
Zmluva 04.10.2018 Karel Horváth Zmluva o dielo
Zmluva 01.10.2018 Česká a Slovenská obec delostrelecká, OZ Sponzorská zmluva
Dohoda 26.09.2018 ÚPSVaR Nové Zámky č. 18/17/010/16
Zmluva 19.09.2018 Gemini Grop s.r.o. O poskytnutí služby
Zmluva 19.09.2018 OZ Monika O spolupráci
Zmluva 05.09.2018 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra O dodávke vody č. 6/1000111772
Príkazná zmluva 15.08.2018 Ján Gombalík Príkazná zmluva
Zmluva 14.08.2018 Pannon Guard International, s.r.o. Šaľa O poskytnutí strážnej služby
Displaying 1 - 100 of 373 1 2 3 4

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.