Zmluvy

Záznamy: Zmluvy - zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Zobrazené 1 - 100 z 308 zázamov | 1 2 3 4
Označenie zmluvy Dátum Partner Popis Dokument
Kúpna zmluva 10.10.2019 Vladimír Olach, r.Olach Predaj nehnuteľnosti
Kúpna zmluva 24.09.2019 Poľnohospodárske družstvo Močenok O prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Zmluva 05.08.2019 ZSE Energia, a.s., Bratislava O združenej dodávke elektriny
Zmluva 01.08.2019 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance group, Bratislava O spolupráci
Zmluva 30.07.2019 Prima banka Slovensko,a.s., Žilina O termínovanom úvere
Zmluva 09.07.2019 Prima banka Slovensko,a.s., Žilina Municipálny úver
Zmluva 09.07.2019 Nitriansky samosprávny kraj O poskytnutí dotácie na podporu športu
Zmluva 01.07.2019 Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok O platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby
Zmluva 11.06.2019 SPP,a.s., Bratislava O dodávke plynu
Zmluva 06.06.2019 N.M. - Audit, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom O poskytovaní auditorských služieb
Dohoda 03.06.2019 Slovenská republika - dočasný správca Okresný úrad Nitra O prechode vlastníctva nehnuteľného majetku
Zmluva 20.05.2019 Slovenský zväz záhradkárov Hájske Nájomná zmluva o nájme nehnuteľnosti
Zmluva 14.05.2019 Slovak telekom, a.s., Bratislava Dodatok k zmluve - 1-312310421416
Zmluva 14.05.2019 Slovak telekom, a.s., Bratislava Dodatok k zmluve - 1-312311224272
Zmluva 14.05.2019 Slovak telekom, a.s., Bratislava Dodatok k zmluve - 1-312311626019
Zmluva 17.04.2019 Stavomal Slovakia, spol. s r.o., Galanta O dielo "Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Hájske"
Kúpna zmluva 04.03.2019 Meva sport CZ, s.r.o., Koplotovce Športová výbava pre ihrisko
Zmluva 18.02.2019 RAFIX s.r.o. Bratislava O budúcej kúpnej zmluve č. 4/2019
Zmluva 11.02.2019 Profesionálny register s.r.o. Bratislava Profesionálny register - reklama balík profesional
Zmluva 17.01.2019 EKOTEC, spol s r.o. Bratislava O kontrolnej činnosti
Zmluva 17.01.2019 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina O termínovanom úvere č. 82/001/19
Zmluva 14.01.2019 PETRAM, a.s. Bratislava O poskytnutí služby
Dodatok 20.11.2018 ROKO gips, s. r. o., Prievidza Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok 02.11.2018 Slovak telekom, a.s., Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
Zmluva 15.10.2018 PP-SOT, s.r.o., Kšinná Na zásobník TORK
Nájomná zmluva 12.10.2018 Roman Královič Nájomná umluva
Dohoda 10.10.2018 ÚPSVaR Nové Zámky č. 18/17/012/21
Zmluva 04.10.2018 Karel Horváth Zmluva o dielo
Zmluva 01.10.2018 Česká a Slovenská obec delostrelecká, OZ Sponzorská zmluva
Dohoda 26.09.2018 ÚPSVaR Nové Zámky č. 18/17/010/16
Zmluva 19.09.2018 Gemini Grop s.r.o. O poskytnutí služby
Zmluva 19.09.2018 OZ Monika O spolupráci
Zmluva 05.09.2018 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra O dodávke vody č. 6/1000111772
Príkazná zmluva 15.08.2018 Ján Gombalík Príkazná zmluva
Zmluva 14.08.2018 Pannon Guard International, s.r.o. Šaľa O poskytnutí strážnej služby
Zmluva 18.07.2018 SPP, a.s., Bratislava O dodávke plynu
Darovacia zmluva 12.07.2018 Mgr. Marián Košec Kolotoč pre MŠ
Zmluva 11.07.2018 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group O spolupráci
Zmluva 10.07.2018 Prima banka Slovensko a.s Bratislava Municipálny úver - Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere č. 05/007/013
Zmluva 03.07.2018 Rafix s.r.o., Bratislava O nájme nehnuteľnosti
Kúpna zmluva 03.07.2018 Rafix s.r.o., Bratislava KZ na nehnuteľnosť na LV č. 895
Zmluva 30.06.2018 Nitriansky samosprávny kraj O poskytovaní dotácie na podporu kultúry (č.625/2018)
Zmluva 29.06.2018 Nitriansky samosprávny kraj O poskytovaní dotácie na podporu športu (č.333/2018)
Zmluva 21.06.2018 MAGNA ENERGIA a.s. O dodávke elektriny
Zmluva 18.06.2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava O poskytovaní verejných služieb
Dohoda 18.06.2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava O splátkach
Dodatok 18.06.2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava K zmluve o poskytovaní verejných služieb
Zmluva 12.06.2018 ROKO gips, s.r.o., Prievidza O dielo MŠ s OcÚ Hájske
Zmluva 05.06.2018 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava O poverení spracúvaním osobných údajov
Zmluva 24.05.2018 EKOTEC spol. s r.o., Bratislava O kontrolnej činnosti
Zmluva 16.05.2018 obstaraj.to, s.r.o. O poskytnutí poradenstva vo verejnom obstarávaní
Kúpna zmluva 11.05.2018 Ing. Ľubomír Bennár a Ing. Júlia Bennárová rod. Paľuchová O prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Kúpna zmluva 27.03.2018 Ľubomír Bennár, Ing. Júlia Bennárová, rod. Paľuchová O prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Kúpna zmluva 20.03.2018 Nikolas Lakatoš O prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Zmluva o dielo 27.02.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra "Hájske - ČOV kanalizácia" č. 1-PROJ/2018
Zmluva o dielo 27.02.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra "Hájske - ČOV kanalizácia" č. 2-PROJ/2018
Zmluva 19.02.2018 Bc. Mária Lukáčová O dobrovoľnej činnosti
Zmluva 15.02.2018 Exprestech, s.r.o. Vinohrady nad Váhom O prenájme časti budovy za účelom umiestnenia telekomunikačných zariadení
Príkazná zmluva 08.02.2018 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS PZ č. NR/02/2017/EL
Príkazná zmluva 08.02.2018 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS PZ č. NR/02/2017/PL
Mandátna zmluva 24.01.2018 VOLUMA Sk, s.r.o. Šenkvice Zníženie energetickej náročnosti KD v obci Hájske
Mandátna zmluva 19.01.2018 VOLUMA Sk, s.r.o. Šenkvice MŠ a OcÚ Hájske, zníženie energetickej náročnosti
Kúpna zmluva 17.01.2018 Mgr. Marián Kadlečík O prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Zmluva 01.01.2018 Jozef Šípka, Pusté Sady O oprave a úprave verejného osvetlenia
Zmluva 31.12.2017 Poľovnícke združenie Jarč Hájske O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske číslo 1/2018
Zmluva 31.12.2017 O.Z. Hájčatá O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske číslo 6/2018
Zmluva 31.12.2017 Slovenská jednota dôchodcov O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske číslo 7/2018
Zmluva 31.12.2017 Folklórna skupina Kepeždanka O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske číslo 3/2018
Zmluva 31.12.2017 TJ ŠK Hájske O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske číslo 4/2018
Zmluva 31.12.2017 Slovenský zväz záhradkárov O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske číslo 5/2018
Zmluva 29.12.2017 OATJK Šaľa - JUDr. Ľudovít Marinčák Zmluva o reklame
Darovacia zmluva 28.11.2017 Pierott, n.o. Prešov O peňažnom dare
Zmluva 24.11.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra O dodávke vody z verejného vodovodu ...
Zmluva 10.11.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava O pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Zmluva 06.11.2017 Ing. Dagmar Horáková - audítor O poskytovaní audítorských služieb
Zmluva 18.10.2017 Obchodná akadémia, Nitra O vykonávaní odbornej praxe žiakov
Darovacia zmluva 10.10.2017 Blanka Ruttkayová Darovacia zmluva
Zmluva 03.10.2017 Ing. Dagmar Horáková - audítor O poskytovaní audítorských služieb
Zmluva 82/004/17 08.09.2017 Prima Banka Zmluva o termínovanom úvere
Zmluva 30.08.2017 Základná umelecká škola Močenok O nájme nebytových priestorov
Zmluva 25.08.2017 Pannon Guard International, s.r.o., Šaľa Zmluva o poskytovaní strážnej služby PAN-S-11/2017
Príkazná zmluva 23.08.2017 Ján Gombalík PZ obec Hájske - Ján Gombalík
Kúpna zmluva 23.08.2017 Ján a Jozef Lipovský Kúpna zmluva
Príkazná zmluva 23.08.2017 Gabriela Švihoríková PZ obec Hájske - Gabriela Švihoríková
Zmluva 27.07.2017 Rafix, s.r.o. Bratislava Zmluva o dielo
Zmluva 04.07.2017 Prima banka, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere
Zmluva 03.07.2017 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Zmluva o spolupráci
Zmluva 23.06.2017 Nitriansky samosprávny kraj Zmluva č.256/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu
Zmluva 06.06.2017 Nitriansky samosprávny kraj O poskytovaní dotácií na podporu kultúry
Zmluva 29.05.2017 Slovak Telekom, a.s. Nájomná zmluva - pozemok
Zmluva 24.05.2017 Robert Javor - REJKNET Zmluva o dielo č. 004/2017
Zmluva 16.05.2017 ZVOS, a.s. Nitra Zmluva č. 31042/2017
Kúpna zmluva 09.05.2017 Jaroslav Tóth, Anna Tóthová r. Lenčešová Kúpna zmluva
Dohoda 03.05.2017 ÚPSVaR Nové Zámky O skončení dohody č.17/17/50J/15/NS/NP PZ VAOTP
Dohoda 28.04.2017 ÚPSVaR Nové Zámky Prax k zamestnaniu - č.17/17/054/72 - PZ
Zmluva 06.04.2017 Obchodná akadémia Nitra Vykonávanie odbornej praxe
Zmluva 28.03.2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky O poskytovaní dotácií v oblasti prevencie kriminality
Dohoda 17.03.2017 Terratrix, s.r.o., Trnava Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Zmluva 15.03.2017 Prog4U, s.r.o., Bratislava Rámcová zmluva o poskytovaní poradenských služieb
Zmluva o dielo 06.03.2017 Renak, s.r.o. Trnava Zníženie energetickej náročnosti v KD - časť výmena svietidiel
Zobrazené 1 - 100 z 308 zázamov | 1 2 3 4

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.