Zmluvy

Záznamy: Zmluvy - zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Zobrazené 1 - 100 z 223 zázamov | 1 2 3
Označenie zmluvy Dátum Partner Popis Dokument
Zmluva 82/004/17 08.09.2017 Prima Banka Zmluva o termínovanom úvere
Zmluva 27.07.2017 Rafix, s.r.o. Bratislava Zmluva o dielo
Príkazná zmluva 21.07.2017 Ján Gombalík PZ obec Hájske - Ján Gombalík
Zmluva 04.07.2017 Prima banka, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere
Zmluva 03.07.2017 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Zmluva o spolupráci
Zmluva 23.06.2017 Nitriansky samosprávny kraj Zmluva č.256/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu
Zmluva 06.06.2017 Nitriansky samosprávny kraj O poskytovaní dotácií na podporu kultúry
Zmluva 29.05.2017 Slovak Telekom, a.s. Nájomná zmluva - pozemok
Zmluva 24.05.2017 Robert Javor - REJKNET Zmluva o dielo č. 004/2017
Zmluva 16.05.2017 ZVOS, a.s. Nitra Zmluva č. 31042/2017
Kúpna zmluva 09.05.2017 Jaroslav Tóth, Anna Tóthová r. Lenčešová Kúpna zmluva
Dohoda 03.05.2017 ÚPSVaR Nové Zámky O skončení dohody č.17/17/50J/15/NS/NP PZ VAOTP
Dohoda 28.04.2017 ÚPSVaR Nové Zámky Prax k zamestnaniu - č.17/17/054/72 - PZ
Zmluva 06.04.2017 Obchodná akadémia Nitra Vykonávanie odbornej praxe
Zmluva 28.03.2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky O poskytovaní dotácií v oblasti prevencie kriminality
Dohoda 17.03.2017 Terratrix, s.r.o., Trnava Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Zmluva 15.03.2017 Prog4U, s.r.o., Bratislava Rámcová zmluva o poskytovaní poradenských služieb
Zmluva o dielo 06.03.2017 Renak, s.r.o. Trnava Zníženie energetickej náročnosti v KD - časť výmena svietidiel
Kúpna zmluva 06.03.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra Kúpna zmluva a dohoda o zriadení vecného bremena č. 2713/MK/2017
Kúpna zmluva 06.03.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra KZ č.2716/MK/2017
Zmluva o dielo 24.02.2017 ProCer Košice, s.r.o. Zhotovenie projektovej dokumentácie stavby
Zmluva o sprostredkovaní 24.02.2017 Envirotrend, s.r.o., Košice Zmluva o sprostredkovaní
Zmluva 21.02.2017 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva 13.02.2017 Support and Consulting s.r.o. O poskytovaní poradenských služieb
Zmluva 09.02.2017 Partner Services, s.r.o., Pezinok Vypracovanie Energetického auditu - Kultúrny dom
Kúpna zmluva 20.01.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra KZ č.2716/MK/2017
Kúpna zmluva 20.01.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra KZ č.2713/MK/2017
Zmluva 31.12.2016 TJ ŠK Hájske O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske
Zmluva 31.12.2016 Slovenská jednota dôchodcov O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske
Zmluva 31.12.2016 Folklórna skupina Keždanka O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske
Zmluva 31.12.2016 Slovenský zväz záhradkárov O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske
Zmluva 31.12.2016 Poľovnícke združenie Jarč O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske
Zmluva 10.10.2016 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny a/alebo zemného plynu pre odberateľov mimo domácnosť
Zmluva 29.09.2016 Ing. Dagmar Horáková O vykonaní audítorskej činnosti
Zmluva 26.09.2016 SPP, a.s., Bratislava O dodávke plynu
Dodatok č.1 k zmluve č. 319/2015-205-12002 12.09.2016 Ministerstvo hospodárstva SR Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva 31.08.2016 Ministerstvo vnútra SR Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke
Kúpna zmluva 25.08.2016 Róbert Korec (r.Korec) Kúpna zmluva
Príkazná zmluva 19.08.2016 Ľudovít Urban PZ obec Hájske - Ľudovít Urban
Príkazná zmluva 18.08.2016 Ján Gombalík PZ obec Hájske - Ján Gombalík
Kúpna zmluva 17.08.2016 Ing.Martina Čochráčová (r.Takáčová), Jozef Čochráč Kúpna zmluva
Zmluva 16.08.2016 Nadácia ZSE O poskytnutí finančného príspevku č. RR/6/2016
Kúpna zmluva 10.08.2016 Mgr.Monika Vagundová (r.Práznovská), Vojtech Vagunda Kúpna zmluva
Kúpna zmluva 08.08.2016 Mgr.Petronela Búranova (r.Búranová), Martin Búran Kúpna zmluva
Zmluva 28.07.2016 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group O poskytnutí spolupráce
Zmluva 22.07.2016 Nitriansky samosprávny kraj O poskytnutí dotácie na podporu športu, č.377/2016
Zmluva 12.07.2016 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina O kontokorentnom úvere č. 05/007/13
Kúpna zmluva 07.07.2016 Jana Popelková (r.Popelková) a Jozef Máčik Kúpna zmluva
Nájomná zmluva 04.07.2016 PANTERS, s.r.o., Rožňava O nájme nebytových priestorov
Zmluva 01.07.2016 ADEPT BPH s.r.o. Trnovec nad Váhom O zabezpečení BOZP, OPP, PZS
Darovacia zmluva 20.06.2016 Nadácia Slovenskej sporiteľne Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-55-2016
Zmluva 02.06.2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Záložná zmluva ... č. 0042-PRB/2015/Z
Zmluva 01.06.2016 Základná umelecká škola Močenok O budúcej nájomnej zmluve
Nájomná zmluva 01.06.2016 Milan Biháry Nájomná zmluva - pozemok
Zmluva 10.05.2016 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava O elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
Zmluva 29.04.2016 Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica O vykonaní odbornej praxe žiakov
Zmluva 15.04.2016 Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra O vykonaní odbornej praxe žiakov
Dodatok č.1 k zmluve č. 319/2015-205-1200 03.03.2016 Ministerstvo hospodárstva SR Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva 02.03.2016 Nadácia Pontis O poskytnutí grantu č- ZSE16_52
Dohoda 22.02.2016 ÚPSVaR Nové Zámky O poskytnutí príspevku na podporu rozvoja č.16/17/50J/14/NS/NP PZ VAOTP
Dohoda 22.02.2016 ÚPSVaR Nové Zámky O poskytnutí príspevku na podporu rozvoja č.16/17/054/30-ŠnZ
Dohoda 22.02.2016 ÚPSVaR Nové Zámky O poskytnutí príspevku na podporu rozvoja č.16/17/054/31-ŠnZ
Príkazná zmluva 05.02.2016 Ľudovít Urban PZ obec Hájske - Ľudovít Urban
Zmluva 28.01.2016 Artefactum s.r.o., Senec O správe a podpore webstránky a údržbe a bežnom servise VT
Príkazná zmluva 11.01.2016 Roman Múčka PZ obec Hájske - Roman Múčka
Zmluva 01.01.2016 Jozef Šípka, Pusté Sady O oprave a úprave verejného osvetlenia
Zmluva 31.12.2015 TJ ŠK Hájske O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hájske č. 01/2016
Zmluva 31.12.2015 Poľovnícke združenie Jarč Hájske O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hájske č. 02/2016
Zmluva 31.12.2015 Slovenská jednota dôchodcov O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hájske č. 03/2016
Zmluva 31.12.2015 Folklórna skupina Kepežďanka O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hájske č. 04/2016
Zmluva 31.12.2015 Slovenský zväz záhradkárov O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hájske č. 06/2016
Nájomná zmluva 16.12.2015 Janka Horváthová Nájomná zmluva - bytovka
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti 01.12.2015 Ing. Dagmar Horáková, Ing. Magdaléna Laurová Audit 2015
Nájomná zmluva 01.12.2015 Peter Bányi Nájomná zmluva - bytovka
Dohoda 30.11.2015 Prima banka Slovensko, a.s. Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 05/011/15
Zmluva 30.11.2015 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 05/011/15
Dohoda 30.11.2015 Prima banka Slovensko, a.s. Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 05/010/15
Zmluva 30.11.2015 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č. 05/010/15
Nájomná zmluva 26.11.2015 Jozef Sládeček Nájomná zmluva - bytovka
Nájomná zmluva 24.11.2015 Milan Biháry Nájomná zmluva - bytovka
Kúpna zmluva 23.11.2015 Obec Báb, č. 465, 951 34 Báb Kúpna zmluva
Nájomná zmluva 18.11.2015 Alena Blehová Nájomná zmluva - bytovka
Nájomná zmluva 16.11.2015 Lenka Babincová Nájomná zmluva - bytovka
Darovacia zmluva 13.11.2015 SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR Predmet a účel darovania - KIA Sportage JES
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti 12.11.2015 Ing. Dagmar Horáková, Ing. Magdaléna Laurová Audit 2014
Zmluva o bežnom účte 09.11.2015 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte
Zmluva 09.11.2015 Ministerstvo hospodárstva SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva 09.11.2015 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva 09.11.2015 R-PROJECT INVEST, s.r.o., Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb
Príkazná zmluva 30.10.2015 Lenka Petrovská PZ obec Hájske - Lenka Petrovská
Príkazná zmluva 26.10.2015 Tibor Lenčeš PZ obec Hájske - Tibor Lenčeš
Dodatok č.1 k zmluve č. 13K665062 23.10.2015 DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina Dodatok
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve uzavretej 21.05.2015 15.10.2015 Bomif, s.r.o., Nitra Dodatok
Zmluva o dielo 15.10.2015 Rafix, s.r.o., Zámocká 22, Bratislava Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hájske
Príkazná zmluva 08.10.2015 Nitrianske regionálne združenie ZMOS, č. 37, Jelšovce Príkazná zmluva
Príkazná zmluva 08.10.2015 Nitrianske regionálne združenie ZMOS, č. 37, Jelšovce Príkazná zmluva
Zmluva 30.09.2015 SportReal Nitra, s.r.o., Pražská 2, Nitra Zmluva o dielo číslo: 2809/2015
Zmluva 29.09.2015 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o grantovom účte
Zmluva o dielo 21.09.2015 MEDIA COELI, Pekárska 11, Trnava Zmluva o dielo č.:23-15-09-18-1
Kúpna zmluva 21.08.2015 MUDr. Irena Brňáková, Ivan Čambalík Kúpna zmluva
Zobrazené 1 - 100 z 223 zázamov | 1 2 3

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.

Tento web využíva cookies. Ďalším používaním webu súhlasíte s ich využitím. ...viac informácií

Cookies na týchto webových stránkach sú nastavené na "Povoliť cookies". Ak budete pokračovať v používaní tohto webu bez zmeny nastavenia súborov cookie, alebo kliknite na tlačidlo "Povoliť cookies" čím dávate súhlas. ...viac info o nariadení EU

Zatvoriť