Zmluvy

Záznamy: Zmluvy - zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Zobrazené 1 - 100 z 283 zázamov | 1 2 3
Označenie zmluvy Dátum Partner Popis Dokument
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve uzavretej 21.05.2015 15.10.2015 Bomif, s.r.o., Nitra Dodatok
Dodatok č.1 k zmluve č. 13K665062 23.10.2015 DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina Dodatok
Dohoda 30.11.2015 Prima banka Slovensko, a.s. Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 05/010/15
Kúpna zmluva 23.11.2015 Obec Báb, č. 465, 951 34 Báb Kúpna zmluva
Zmluva o dielo 15.10.2015 Rafix, s.r.o., Zámocká 22, Bratislava Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hájske
Zmluva 09.11.2015 Ministerstvo hospodárstva SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o bežnom účte 09.11.2015 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte
Dohoda 30.11.2015 Prima banka Slovensko, a.s. Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 05/011/15
Zmluva 30.11.2015 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 05/011/15
Zmluva 30.11.2015 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č. 05/010/15
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti 12.11.2015 Ing. Dagmar Horáková, Ing. Magdaléna Laurová Audit 2014
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti 01.12.2015 Ing. Dagmar Horáková, Ing. Magdaléna Laurová Audit 2015
Príkazná zmluva 08.10.2015 Nitrianske regionálne združenie ZMOS, č. 37, Jelšovce Príkazná zmluva
Príkazná zmluva 08.10.2015 Nitrianske regionálne združenie ZMOS, č. 37, Jelšovce Príkazná zmluva
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzavretej 12.01.2015 21.05.2015 Bomif, s.r.o. Dodatok
Kúpna zmluva 18.03.2015 Ladislav Valient a manželka Alica Valientová Kúpna zmluva, dodatok ku kúpnej zmluve
Zámenná zmluva 18.03.2015 Ladislav Valient a manželka Alica Valientová Zámenná zmluva, dodatok k zámennej zmluve
Zmluva o aktualizácii dát katastra 29.05.2015 TOPSET Solution, s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava Aktualizácia dát katastra
Zmluva_01_20140113 13.01.2014 Union poisťovňa, a.s., Bratislava PZP za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla
Zmluva_01_20150112 12.01.2015 Bomif, s.r.o. Nitra Kúpna zmluva - predmetom je stavebný objekt SO 01-6 b.j.typ PROFIS 2013
Zmluva_02_20140129 29.01.2014 Pavol Kováč Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
Zmluva_02_20150123 23.01.2015 ELLIO, s.r.o., Nitra Kúpna zmluva - predmetom sú prípojky
Zmluva_03_20140131 31.01.2014 ÚPSVaR Nové Zámky Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti pre obec
Zmluva_04_20140204 04.02.2014 Jozef Šuta , Mgr. Bc. Zuzana Šutová Dodatok č.1 KZ
Zmluva_05_20140219 19.02.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava Zmluva o dodávke plynu - OcÚ, KD, MŠ, Telových. jednota
Zmluva_06_20140331 31.03.2014 ÚPSVaR Nové Zámky Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti pre obec
Zmluva_07_20140403 03.04.2014 Barna Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
Zmluva_08_20140416 16.04.2014 ÚPSVaR Nové Zámky Dodatok k dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti pre obec
Zmluva_09_20140520 20.05.2014 Milan Bachratý Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
Zmluva_10_20140530 30.05.2014 Popelka, Popelková Nájomná zmluva
Zmluva_11_20140602 02.06.2014 ELLIO, s.r.o., Nitra Zmluva o dielo č.1/2014
Zmluva_12_20140602 02.06.2014 KROVBAV s.r.o. Nitra Zmluva o dielo
Zmluva_13_20140602 02.06.2014 ELLIO, s.r.o., Nitra Zmluva o dielo č.2/2014
Zmluva_14_20140609 09.06.2014 Miroslava Fidlérová Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
Zmluva_15_20140710 10.07.2014 Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Nitra Municipálny úver - Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č. 05/007/13
Zmluva_16_20140721 21.07.2014 MEDIA COELI, Trnava Zmluva o dielo č.0023-2014-07-21-2
Zmluva_17_20140724 24.07.2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra Zmluva o dodávke vody
Zmluva_18_20140917 17.09.2014 Tomáš Gáll, Lucia Gállová Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
Zmluva_19_20141020 20.10.2014 Ing. Mária Mravcová, Ján Mravec Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
Zmluva_20_20141103 03.11.2014 SPP - distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia
Zmluva_21_20141105 05.11.2014 SPP - distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o nájme plynárenského zariadenia
Zmluva_22_20141124 24.11.2014 MUDr. Marcela Trabalíková, Juraj Lörinc Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
Zmluva 25.03.2015 Artefactum, s.r.o., Strieborné jazero 4055, Senec Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s internetom
Zmluva 14.01.2015 Databanka firiem, s.r.o, Ventúrska 16, Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb reklamy
Dodatok 12.03.2015 KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady Dodatok č. 2 k zmluve č. 59
Dodatok 12.11.2013 Ing. Juraj Práznovský Dodatok návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
Dohoda 12.08.2013 Júlis Buch - BUCH, Stavebné práce, Budovateľská 17, Šaľa Dohoda o cene a podmienkach dodávky/ predaja
Zmluva o dielo 25.09.2014 Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava Realizácia predĺženia cesty
Zmluva č. 393/2014 11.06.2014 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/2010
Zmluva 13.04.2015 ENVIROPOL, s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Zmluva 22.08.2014 Exprestech, s.r.o., Hlavná 41, Vinohrady nad Váhom Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy
Kúpna zmluva 07.01.2014 BISO Schrattenecker, s.r.o., Rohovce Kúpna zmluva č.: 14/PRB7/001
Kúpna zmluva 12.02.2015 Lukáš Kišš, Mgr. Kristína Hozáková Kúpa nehnuteľnosti v KÚ Hájske
Kúpna zmluva 06.04.2013 Mgr. Marián Košec, Mgr. Mária Košecová, Ing. Pavol Sýkora, Bc. Jana Sýkorová Kúpa nehnuteľnosti v KÚ Hájske
Kúpna zmluva 06.04.2013 Mgr. Marián Košec, Mgr. Mária Košecová Kúpa nehnuteľnosti v KÚ Hájske
Kúpna zmluva 09.10.2013 Ing. Juraj Práznovský Kúpa nehnuteľnosti v KÚ Hájske
Kúpna zmluva 18.12.2013 Jozef Šuta , Mgr. Bc. Zuzana Šutová Kúpa nehnuteľnosti v KÚ Hájske
Kúpna zmluva 06.04.2013 Ing. Pavol Sýkora, Bc. Jana Sýkorová Kúpa nehnuteľnosti v KÚ Hájske
Kúpna zmluva 21.12.2012 Bc. Jana Tóthová Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností
Zmluva o dielo 27.05.2015 LM+JM, s.r.o., Šarišské Dravce Zmluva o dielo
Nájomná zmluva 31.01.2013 Poľnohospodárske družstvo Močenok, Nitrianska 1232/50, Močenok Nájomná zmluva č. 4436
Nájomná zmluva 30.05.2014 Ľuboš Popelka, Zuzana Popelková Prenájom nehnuteľnosti v KÚ Hájske
Zmluva 10.03.2015 P4U, s.r.o., Tranovského 55, Bratislava Zmluva o spolupráci
Zmluva 11.06.2015 Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-43-2015
Zmluva o dielo 14.05.2015 L-DEN Slovakia, s.r.o., Kamenná 202/40, Lutila Zmluva o dielo č. 11/2015
Príkazná zmluva 31.10.2013 Nitrianske regionálne združenie ZMOS, č. 37, Jelšovce Príkazná zmluva č. ZMOS NR 3/2013
Zmluva 17.07.2014 Profesionálny register, s.r.o., Michalská 9, Bratislava Zmluva o poskytovaní reklamy
Rámcová dohoda 29.05.2015 P4U, s.r.o., Tranovského 55, Bratislava Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb
Rámcová dohoda 31.03.2015 Ultima Ratio, s.r.o. o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Zmluva 19.02.2014 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava Zmluva o dodávke plynu
Záložná zmluva 16.06.2015 Bomif, s.r.o., Nitra Záložná zmluva č. 400/456/2015
Zmluva o aktualizácii 12.06.2014 TOPSET Solution, s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
Zmluva 05.08.2014 Ing. Dagmar Horáková o vykonaní audítorskej činnosti
Zmluva č. 349/2014 02.06.2014 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 4/2010
Kúpna zmluva 29.01.2014 Pavol Kováč Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
Zmluva č.353/2015 11.06.2015 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 2/2014
Zmluva o dielo 02.09.2014 KROVBAV, s.r.o., Saratovská 2, Bratislava Zmluva o dielo - Autobusová zastávka - oprava
Zmluva o dielo 02.05.2013 Eva Čelítková, Trnovec nad Váhom Zmluva o dielo č. 2/2013
Zmluva 01.01.2013 Jozef Šípka, č. 87, Pusté Sady Zmluva o oprave a úprave verejného osvetlenia
Zmluva o reklame 14.10.2013 OATJK Šaľa, JUDr. Ľudovít Marinčák Zmluva o reklame
Zmluva o reklame 03.12.2014 OATJK Šaľa, JUDr. Ľudovít Marinčák Zmluva o reklame
Zmluva o úvere 09.06.2015 Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava Zmluva o úvere
Zmluva 04.06.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava Zmluva o výpožičke
Zmluva 26.03.2014 Peter Kucharčík, Lichardova 2801/3, Žilina Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
Zmluva 07.11.2013 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava Zmluva údržbe a opravách plynárenského zariadenia
Zmluva 07.11.2013 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia
Zmluva č. 784-11-4080/2014 22.05.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
Zmluva o aktualizácii 24.02.2014 TOPSET Solution, s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
Zmluva 17.02.2014 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava Zmluva o pripojení odberného elek. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Zmluva 07.05.2015 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva č. 6/1000050604 22.05.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra O dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie
Zmluva č. 0042-PRB/2015 09.07.2015 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, Bratislava O poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
Zmluva 03.07.2015 Firmdatabaze, s.r.o., Eotvosa 3195/21, Komárno Zmluva o reklame
Zmluva 14.07.2015 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere
Zmluva č. 6/1000053333 20.07.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra O dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie
Zmluva 06.07.2015 MEDIATEL, s.r.o., Miletičova 21, Bratislava Zmluva o uverejnení inzercie
Kúpna zmluva 21.08.2015 MUDr. Irena Brňáková, Ivan Čambalík Kúpna zmluva
Príkazná zmluva 13.08.2015 Ing. Peter Gabriel Príkazná zmluva
Príkazná zmluva 13.08.2015 Ján Gombálik Príkazná zmluva
Zmluva 18.08.2015 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č.05/004/15
Zobrazené 1 - 100 z 283 zázamov | 1 2 3

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.