Navigácia
Úradná tabuľa
05.10.2021
Oznámenie o archivácii bločkov od vývozu žumpy

Vážení občania, Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. § 36 ods. 4) o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal. Doklad o odvoze odpadových vôd musí obsahovať: meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd (kam bola žumpa odvezená). Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 v znení účinnom od 15.03.2018. Do 15.9.2020 môže správny orgán žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15.09.2018. Občania, odkladajte si svoje potvrdenky od vývozu odpadových vôd (žumpy)!

27.09.2021
Oznámenie o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu: ,,Územný plán Šoporňa"

08.09.2021
VZN č. 3/2021

VZN č.3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske

05.08.2021
Územný plán obce Pata Zmeny a doplnky 2/2021

23.07.2021
VZN č. 4/2021O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE HÁJSKE Zmeny a doplnky č.1

VZN č. 4/2021 o vyhlásení záväzných častí ÚPN obce Hájske spolu zo ZAD č.1

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Dodávateľské Faktúry
Poradové čísloDodávateľIČOČíslo dokladuPopisDátum doručeniaSuma € (s DPH)
FD/620/584TOPSET Solutions s.r.o., Stupava469198056200178aktualizácia progamov 2020 na CD31.12.202029,40
FD/620/583Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra365509498060099092voda bytovka 12/202031.12.202072,59
FD/620/582Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra365509498060099079voda pošta 12/202031.12.20205,18
FD/620/581Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra365509498060099078voda cintorín 12/202031.12.20200,00
FD/620/580Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra365509498060099077voda KD 12/202031.12.202010,37
FD/620/579Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra365509498060099076voda starý OcÚ 12/202031.12.20200,00
FD/620/578Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra365509498060099075voda OcÚ+MŠ 12/202031.12.202011,66
FD/620/577MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany357435651052049172vyúčtovanie el. energia 8 odb. miest 11-12/202031.12.2020745,5
FD/620/576MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany357435651052046454el. energia KD a OcÚ+MŠ 12/202031.12.2020402,66
FD/620/575JUDr. Jozef Czibula, Vlčany522998992020041poskytovanie právnej pomoci 4. štvrťrok 202031.12.2020750,00
FD/620/574Artefactum s.r.o., Senec463796222020082administrácia webstránky a servis PC 1/202128.12.2020200,00
FD/620/573REJK-NET,s.r.o., Šoporňa4752817600004492nákup a montáž 2 kamier28.12.2020891,72
FD/620/572Ponitrianske združenie obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce379693582020991511nakladanie s odpadom 11/202023.12.20201901,07
FD/620/571Prima banka Slovensko, a.s.31575951OPS/1466/2020poplatky za ročné vedenie účtu majiteľa CP 202022.12.202056,42
FD/620/570OLYMP ERBY s.r.o.5236592100985/2020nákup darčekových predmetov22.12.2020682,24
FD/620/569Orange Slovensko, a.s., Bratislava356972705599460175mobil hlavný kontrolór obce22.12.202030,00
FD/620/568Orange Slovensko, a.s., Bratislava356972705599425871regulácia verejného osvetlenia cez internet22.12.20205,99
FD/620/567Orange Slovensko, a.s., Bratislava356972705599430196regulácia verejného osvetlenia cez internet22.12.20205,99
FD/620/566Orange Slovensko, a.s., Bratislava356972705599430693regulácia verejného osvetlenia cez internet22.12.20205,99
FD/620/565AT STAV s.r.o., Trstice504817972020017pomník pri cintoríne18.12.20201204,92
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac