Navigácia
Úradná tabuľa
05.10.2021
Oznámenie o archivácii bločkov od vývozu žumpy

Vážení občania, Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. § 36 ods. 4) o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal. Doklad o odvoze odpadových vôd musí obsahovať: meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd (kam bola žumpa odvezená). Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 v znení účinnom od 15.03.2018. Do 15.9.2020 môže správny orgán žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15.09.2018. Občania, odkladajte si svoje potvrdenky od vývozu odpadových vôd (žumpy)!

27.09.2021
Oznámenie o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu: ,,Územný plán Šoporňa"

08.09.2021
VZN č. 3/2021

VZN č.3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske

05.08.2021
Územný plán obce Pata Zmeny a doplnky 2/2021

23.07.2021
VZN č. 4/2021O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE HÁJSKE Zmeny a doplnky č.1

VZN č. 4/2021 o vyhlásení záväzných častí ÚPN obce Hájske spolu zo ZAD č.1

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Odberateľské Faktúry
Poradové čísloOdberateľIČOČíslo dokladuPopisDátum odoslaniaSuma € (s DPH)
15Okresný úrad Šaľa, Hlavná 2/1, Šaľa151866715015Refundovanie odmeny skladníkovi CO24.11.201540.20
13Bomif, s.r.o., Zlievarenská 1/227, Nitra34106618715013Nájom v nájomnom dome za obdobie 09/2015 a 10/2015, výška mesačnej splátky v sume 590,02 €22.10.20151180.04
14EUROTRADE.SK personálny servis, Drevenná 888, Galanta36265403715014Zverejnenie pracovnej ponuky22.10.20158.00
12Poľovnícke združenie, Jarč Hájske, Hájske35593628715012Užívanie na rok 2015 za užívanie poľovníckeho revíru23.07.201569.98
10Infinity Media, s.r.o., Kráľovská 811/34, Šaľa46648241715010Vyhlásenie v miestnom rozhlase14.07.201512.50
11Kryštof Slovakia, s.r.o., Rázusova 1060/46, Brno1793799715011Vyhlásenie v miestnom rozhlase14.07.20158.00
8Alexander Meszáros, Hydinárska farma, č. 102, Topoľnica11705035715008Vyhlásenie v miestnom rozhlase30.06.20155.00
9Alexander Meszáros, Hydinárska farma, č. 102, Topoľnica11705035715009Vyhlásenie v miestnom rozhlase30.06.20155.00
7Human Energy Agency, s.r.o., Miletičova 23, Bratislava36831531715007Vyhlásenie v miestnom rozhlase17.06.20155.00
6Okresný úrad Šaľa, Hlavná 2/1, Šaľa151866715006Refundovanie odmeny skladníkovi CO10.06.201540.20
5ENVIROPOL, s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava46017305715005Zber elektroodpadu21.04.201550.25
4Picasso, s.r.o., Personálna agentúra MAX, Štefánikova 21/111, Trnava36543772715004Vyhlásenie v miestnom rozhlase12.03.20156.50
2Robert Javor REJK-NET, Mierová 1033, Šoporňa34645136715002Nájom za umiestnenie mikrovlnných antén na streche ZŠ na rok 201519.01.2015199.20
3Wisper, s.r.o., Jánošíkova 10, Nové Zámky36828831715003Nájom za umiestnenie mikrovlnných antén na streche ZŠ a na stĺpe na ihrisku19.01.2015200.00
1Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica36631124715001Spotreba vody na pošte Hájske za rok 201415.01.201517.92
8Okresný úrad Šaľa, Hlavná 2/1, Šaľa151866714008Refundovanie odmeny skladníkovi CO18.11.201440.20
7Poľovnícke združenie, Jarč Hájske, Hájske35593628714007Užívanie na rok 2014 za užívanie poľovníckeho revíru20.08.201469.98
6Okresný úrad Šaľa, Hlavná 2/1, Šaľa151866714006Refundovanie odmeny skladníkovi CO17.06.201440.20
5KAMI PROFIT. s.r.o., Pri starom letisku 17, Bratislava35943301714005prenájom ornej pôdy v katastrálnom území obce Hájske na zákl. nájomnej zmluvy19.05.2014250.00
4Michal Farkaš, č. 121, Horné Saliby32357044714004Vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase02.04.20146.50
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac