Navigácia
Úradná tabuľa
05.10.2021
Oznámenie o archivácii bločkov od vývozu žumpy

Vážení občania, Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. § 36 ods. 4) o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal. Doklad o odvoze odpadových vôd musí obsahovať: meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd (kam bola žumpa odvezená). Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 v znení účinnom od 15.03.2018. Do 15.9.2020 môže správny orgán žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15.09.2018. Občania, odkladajte si svoje potvrdenky od vývozu odpadových vôd (žumpy)!

27.09.2021
Oznámenie o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu: ,,Územný plán Šoporňa"

08.09.2021
VZN č. 3/2021

VZN č.3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske

05.08.2021
Územný plán obce Pata Zmeny a doplnky 2/2021

23.07.2021
VZN č. 4/2021O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE HÁJSKE Zmeny a doplnky č.1

VZN č. 4/2021 o vyhlásení záväzných častí ÚPN obce Hájske spolu zo ZAD č.1

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Zmluvy
Označenie zmluvyDátumPartnerPopisDokument
Zmluva o zriadení vecných bremien09.08.2021Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o zriadení vecných bremien uzatvorená podľa § 151n a nasl. zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov660ee_Zmluva o zriadení vecných bremien.pdf
Zmluva o partnerstve28.07.2021Green Energy Holding s.r.o.Zmluva o partnerstve v oblasti výstavby a prevádzky veterného parkuad1cf_Green Energy Holding.pdf
Dodatok č. 1/202102.07.2021Domov dôchodcov Milosrdného samaritána MočenokDodatok č. 1/2021 o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby2d2ef_Dodatok č. 12021 Chudáčik.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie01.07.2021Rímskokatolícka cirkev, farnosť HájskeZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hájske8af5b_Zmluva č. 62021.pdf
Nájomná zmluva25.06.2021Jana KoreňováNájomná zmluva Koreňováeffbf_Nájomná zmluva.pdf
Zmluva č. 1004/2021/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu 24.06.2021Nitrianky samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športud93fd_scan.pdf
Zmluva č. 21/202118.06.2021Domov dôchodcov Milosrdného samaritána MočenokZmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby k zmluve č. 3/2017 o poskytovaní sociálnej služby p. Vincentovi Chudáčikovi03c64_Zmluva č. 21 2021 (2).pdf
Zmluva o poskytovaní technickej služby10.06.2021REJK-NET, s.r.o.Zmluva o poskytovaní technickej služby servisná zmluva128ba_Zmluva o poskytovaní technickej služby.pdf
Zmluva o prenájme konzol10.06.2021REJK-NET, s.r.o.Zmluva o prenájme konzol a o užívaní siete745ab_Zmluva o prenájme konzol.pdf
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti31.05.2021Kaduc a Dobišová68af0_Kúpna zmluva o prevode vlastníctva.pdf
Rámcová zmluva na odchyt31.05.2021OZ Zatúlané psíky ŠaľaRámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanicefb01a_Rámcová zmluva na odchyt.pdf
Licenčná zmluva27.05.2021TOPSET Solutions s.r.o., StupavaLicenčná zmluva na zverejňovanie dokumentov214aa_TOPSET Solutions s.r.o..pdf
Zmluva o pripojení17.05.2021Západoslovenská distribučná,a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia7aa1a_Západoslovenská distribučná.pdf
Zmluva č. 321 019213.05.2021Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR2ddc4_Zmluva č. 321 0192.pdf
Dodatok č. 3 k zmluve01.05.2021ENVI-GEOS Nitra ,s.r.o., nebezpečný odpad po testovaní5734d_Dodatok č. 3.pdf
Zmluva o spolupráci28.04.2021MV SR/ÚSVRKNárodný projekt Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK83d48_Zmluva o spolupráci.pdf
Kúpna zmluva 27.04.2021ebabf_Kúpna zmluva Mladý Háj - p. Černáková.pdf
Kúpna zmluva19.04.2021Adrian GrellKúpna zmluva obklad DHZ05433_kupno predajna zmluva Grell.pdf
Dodatok č. 2 k zmluve07.04.2021ENVI-GEOS Nitra ,s.r.o., nebezpečný odpad po testovaníf4f55_Dodatok č. 2 k zmluve.pdf
Kúpna zmluva18.03.2021Róbert Korec, r.KorecKúpna zmluva9746d_Zmluva_02_20160825_Redigované.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac