Navigácia
Úradná tabuľa
29.06.2022
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hájske

Obec Hájske v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje VOĽBY hlavného kontrolóra obce HájskeUznesením OcZ v Hájskom č. 245/24/2022 zo dňa 28.6.2022 a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Hájske na 18.8.2022 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hájske.

29.06.2022
Stavebné povolenie - verená vyhláška , RB Stavebniny, s.r.o.

23.06.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Okresný úrad Nitra

22.06.2022
Pozvánka na zastupiteľstvo

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rokovacím poriadkom zvolávam v obci Hájske 24. zasadanie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28.06.2022 o 19:00 hod. v Zelenom dome v Hájskom

06.06.2022
Územný plán obce Šoporňa-záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Šoporňa"

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
DátumNázovPopisPríloha
29.06.2022Schválenie počtu poslancov, počtu volebných obvodov a rozsah výkonu funkcie starostu na ďalšie volebné obdobieObecné zastupiteľstvo na svojom 24. zasadaní dňa 28.06.2022 určuje uznesením č. 246/24/2022:1) podľa § 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé volebné obdobie rokov 2022 až 2026 pre voľby do obecného zastupiteľstva 9 poslancov2) podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé funkčné obdobie starostu rozsah výkonu jeho funkcie na celý úväzok3) podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod
15.06.2022Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia voliebObec Hájske v zmysle §171 ods. 9 a §176 ods. 8 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje spôsobom v mieste obvyklým, že počet občanov ku dňu vyhlásenia volieb 10.06.2022 je 1318.
15.06.2022Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýd6f89_Voľby do orgánov samosprávy obcí - právo voliť a byť volený.docxd6f89_f2268.pdf