Navigácia
Úradná tabuľa
29.06.2022
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hájske

Obec Hájske v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje VOĽBY hlavného kontrolóra obce HájskeUznesením OcZ v Hájskom č. 245/24/2022 zo dňa 28.6.2022 a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Hájske na 18.8.2022 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hájske.

29.06.2022
Stavebné povolenie - verená vyhláška , RB Stavebniny, s.r.o.

23.06.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Okresný úrad Nitra

22.06.2022
Pozvánka na zastupiteľstvo

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rokovacím poriadkom zvolávam v obci Hájske 24. zasadanie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28.06.2022 o 19:00 hod. v Zelenom dome v Hájskom

06.06.2022
Územný plán obce Šoporňa-záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Šoporňa"

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Zmluvy
Označenie zmluvyDátumPartnerPopisDokument
Nájomná zmluva - Iveta Švihoríková04.07.2022e622b_Nájomná zmluva - Iveta Švihoríková.pdf
Nájomná zmluva - Antónia Kaducová04.07.202240204_Nájomná zmluva - Antónia Kaducová.pdf
Náomná zmluva - Lýdia Nováková04.07.202269b24_Nájomná zmluva - Lýdia Nováková.pdf
Nájomná zmluva - Peter Barbírik04.07.202231d27_Nájomná zmluva - Peter Barbírik.pdf
Nájomná zmluva - Rudolf Práznovský01.07.202221f2f_Nájomná zmluva - Rudolf Práznovský.pdf
Nájomná zmluva - Gertrúda Vrábliková24.06.20220fe31_Nájomná zmluva - Gertrúda Vrábliková.pdf
Nájomná zmluva - Mária Kiššová10.06.2022e1101_Nájomná zmluva - Mária Kiššová.pdf
Kúpna zmluva09.06.2022Boris LenčéšKúpna zmluva na skladovú halue822d_Kúpna zmluva skladová hala.pdf
Nájomná zmluva - Vlasta Machariášová 213.05.202288026_Nájomná zmluva - Vlasta Machariášová 2.pdf
Nájomná zmluva - Vlasta Machariášová 113.05.2022b979a_Náomná zmluva - Vlasta Machariášová 1.pdf
Nájomná zmluva - Štefánia Lehotczká06.05.20223af3a_Nájomná zmluva - Štefánia Lehotczká.pdf
Nájomná zmluva - Ľudmila Borzová 204.05.2022f245a_Nájomná zmluva - Ľudmila Borzová 2.pdf
Nájomná zmluva - Ľudmila Borová04.05.2022d2b78_Nájomná zmluva - Ľudmila Borzová.pdf
Nájomná zmluva - Jana Nogová04.05.20226d720_Nájomná zmluva - Jana Nogová.pdf
Zmluva o zriadení vecných bremien09.08.2021Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o zriadení vecných bremien uzatvorená podľa § 151n a nasl. zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov660ee_Zmluva o zriadení vecných bremien.pdf
Zmluva o partnerstve28.07.2021Green Energy Holding s.r.o.Zmluva o partnerstve v oblasti výstavby a prevádzky veterného parkuad1cf_Green Energy Holding.pdf
Dodatok č. 1/202102.07.2021Domov dôchodcov Milosrdného samaritána MočenokDodatok č. 1/2021 o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby2d2ef_Dodatok č. 12021 Chudáčik.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie01.07.2021Rímskokatolícka cirkev, farnosť HájskeZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hájske8af5b_Zmluva č. 62021.pdf
Nájomná zmluva25.06.2021Jana KoreňováNájomná zmluva Koreňováeffbf_Nájomná zmluva.pdf
Zmluva č. 1004/2021/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu 24.06.2021Nitrianky samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športud93fd_scan.pdf