Navigácia
Úradná tabuľa
24.05.2023
Pozvánka na zastupiteľstvo

Pozvánka na 3. zasadanie obecného zastupiteľstva

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
DátumNázovPopisPríloha
31.10.2022Uverejnenie výsledkov do orgánov samosprávy obcef9f3d_Uverejnenie výsledkov orgány samosprávy obce 2022.pdf
31.10.2022Zápisnica miestnej volebnej komisie do orgánov samosprávy obcee2765_Zápisnica miestnej vol. komisie orgány samosprávy obce 2022.pdf
26.10.2022Špeciálny spôsob hlasovania pre Covid19 voličovVážení občania, v prílohe prikladáme oznámenie ako môžete voliť v spojených voľbách do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obce dňa 29. októbra 2022 v prípade, že ste Covid pozitívny a máte nariadenú karanténu.422d4_Oznam_specialny_sposob_hlasovania.pdf
19.09.2022Kandidáti na starostu obce a poslanci do samosprávy obce 20222f8fc_Kandidati_starosta.pdf2f8fc_Kandidati_poslanci.pdf
02.08.2022Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností4cfdd_Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností.pdf
21.07.2022Zverejnenie emailovej adresy789a2_ZVEREJNENIE adresy doručovania oznámení.pdf
04.07.2022Menovanie zapisovateľky do volieb v roku 202234209_Menovanie zapisovateľky pre voľby v roku 2022.pdf
29.06.2022Schválenie počtu poslancov, počtu volebných obvodov a rozsah výkonu funkcie starostu na ďalšie volebné obdobieObecné zastupiteľstvo na svojom 24. zasadaní dňa 28.06.2022 určuje uznesením č. 246/24/2022:1) podľa § 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé volebné obdobie rokov 2022 až 2026 pre voľby do obecného zastupiteľstva 9 poslancov2) podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé funkčné obdobie starostu rozsah výkonu jeho funkcie na celý úväzok3) podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod
15.06.2022Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia voliebObec Hájske v zmysle §171 ods. 9 a §176 ods. 8 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje spôsobom v mieste obvyklým, že počet občanov ku dňu vyhlásenia volieb 10.06.2022 je 1318.
15.06.2022Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýd6f89_Voľby do orgánov samosprávy obcí - právo voliť a byť volený.docxd6f89_f2268.pdf