Navigácia
Úradná tabuľa
19.09.2023
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Monika Bihariová, Hájske.

28.08.2023
Verejná vyhláška

Verejná vyhláškaOznámenie o začatí konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia vodnej stavby

28.08.2023
Informácia pre verejnosť - Zisťovacie konanie strategického dokumentu : ,,Územný plán obce Horná Kráľová - zmeny a doplnky č. 1"

07.08.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Herda Marek

10.07.2023
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE, Povolenie stavby ,,Protipovodňové opatrenia na Hájskom kanáli" Suchý Polder - časť ,,A"

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:

Názov organizácie: Obec Hájske
Sídlo:  Hájske 410, 951 33 Hájske
IČO:    00307947
IBAN: SK83 5600 0000 0009 1967 8001

Štatutárny zástupca: Jaroslav Bennár, starosta obce
Telefón: +421 908 790 086

e-mail:   starosta@hajske.sk

WEB:     www.hajske.sk

Profil verejného obstarávateľa na ÚVO:

Obec Hájske je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VO )

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočňovanie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o VO.
Verejné obstarávanie realizuje podľa harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa osobitných požiadaviek.
V opodstatnených prípadoch zabezpečujú verejné obstarávanie poverené odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci so zamestnancami obce Hájske.
Proces verejného obstarávania je podrobnejšie upravený internou smernicou o postupe pri verejnom obstarávaní.
Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom “Profile verejného obstarávateľa”.

Súhrnné štvrťročné správy sú zverejnené na stránke ÚVO.