Navigácia
Úradná tabuľa
01.03.2024
Pozvánka na zastupiteľstvo

Starosta obce zvoláva 8. zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok 05. marca 2024 o 19:00 hod. v Zelenom dome v Hájskom.

19.02.2024
Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente: "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj" Informovanie verejnosti

19.02.2024
Oznámenie o strategickom dokumente: ,,Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj"

Obstarávateľ: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie Informovanie verejnosti

14.02.2024
OZNÁMENIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA o začatí stavebného konania J. H. Baron a A. Baron

17.01.2024
Prerokovanie UP NK - oznam

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:

Názov organizácie: Obec Hájske
Sídlo:  Hájske 410, 951 33 Hájske
IČO:    00307947
IBAN: SK83 5600 0000 0009 1967 8001

Štatutárny zástupca: Jaroslav Bennár, starosta obce
Telefón: +421 908 790 086

e-mail:   starosta@hajske.sk

WEB:     www.hajske.sk

Profil verejného obstarávateľa na ÚVO:

Obec Hájske je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VO )

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočňovanie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o VO.
Verejné obstarávanie realizuje podľa harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa osobitných požiadaviek.
V opodstatnených prípadoch zabezpečujú verejné obstarávanie poverené odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci so zamestnancami obce Hájske.
Proces verejného obstarávania je podrobnejšie upravený internou smernicou o postupe pri verejnom obstarávaní.
Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom “Profile verejného obstarávateľa”.

Súhrnné štvrťročné správy sú zverejnené na stránke ÚVO.