Navigácia
Úradná tabuľa
19.09.2023
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Monika Bihariová, Hájske.

28.08.2023
Verejná vyhláška

Verejná vyhláškaOznámenie o začatí konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia vodnej stavby

28.08.2023
Informácia pre verejnosť - Zisťovacie konanie strategického dokumentu : ,,Územný plán obce Horná Kráľová - zmeny a doplnky č. 1"

07.08.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Herda Marek

10.07.2023
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE, Povolenie stavby ,,Protipovodňové opatrenia na Hájskom kanáli" Suchý Polder - časť ,,A"

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

Predseda: Ing. Marián Palkovič
Členovia: Ivan Múčka, Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek,
Mgr. Dávid Kišš

Ochrana verejného poriadku, sociálnej práce a životného prostredia

Predseda: Ivan Múčka
Členovia: Mgr. Ing. Michal Vaško, Ivan Juríček, Martin Popelka

Komisia mládeže, kultúry a športu

Predseda: Mgr. Dávid Kišš
Členovia: Ing. Ivan Hambalek, Bc. Matej Horňák,
Mgr. Janka Balážová, Marek Vlček

Finančná, stavebná, rozpočtu a správy majetku

Predseda: Ing. Ivan Hambalek
Členovia: Peter Vlček, Ing. Marián Palkovič§ 15
Komisie

  1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
  2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
  3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.