Navigácia
Úradná tabuľa
04.07.2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Marián Baláž

10.06.2024
Anonymizovaná zápisnica z Volieb do Európskeho parlamentu 08.06.2024

07.06.2024
Oznámenie o zámere predaja pozemkov priamym predajom

Obec Hájske zverejňuje v zmysle ust. § 9a ods. 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hájskom č. 101/9/2024 zo dňa 04.06.2024 oznámenie o zámere predaja pozemkov Priamym predajom

22.05.2024
Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024 - informovanie verejnosti

Oznámenie o strategickom dokumente: "Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024" Informovanie verejnosti

22.05.2024
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Kevin Lakatoš

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

- predseda komisie: Ing. Marián Palkovič 
- členovia komisie: poslanci: Peter Vlček , Ing. Ivan Hambalek , Mgr. David Kišš a JUDr. Ing. Michal Vaško

Ochrana verejného poriadku, sociálnej práce a životného prostredia

- predseda komisie: JUDr. Ing. Michal Vaško 
- členovia komisie: poslanci: Michal Práznovský, Martin Popelka

Komisia mládeže, kultúry a športu

- predseda komisie: Mgr. David Kišš 
- členovia komisie: Ing. Ivan Hambalek, Ing. Matej Horňák, Andrej Kadúc
- odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Mgr. Janka Balážová, Jozef Urban

Finančná, stavebná, rozpočtu a správy majetku

                           - predseda komisie Ing. Ivan Hambelek 
                           - členovia komisie: poslanci: Ing. Marián Palkovič, Peter Vlček
§ 15
Komisie

  1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
  2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
  3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.