Navigácia
Úradná tabuľa
01.03.2024
Pozvánka na zastupiteľstvo

Starosta obce zvoláva 8. zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok 05. marca 2024 o 19:00 hod. v Zelenom dome v Hájskom.

19.02.2024
Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente: "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj" Informovanie verejnosti

19.02.2024
Oznámenie o strategickom dokumente: ,,Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj"

Obstarávateľ: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie Informovanie verejnosti

14.02.2024
OZNÁMENIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA o začatí stavebného konania J. H. Baron a A. Baron

17.01.2024
Prerokovanie UP NK - oznam

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
VZN
DátumNázovPopisPríloha
13.12.2023VZN č. 1/2023VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO2c3d0_VZN č. 1 2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO.pdf
13.12.2023VZN č. 2/2023VZN č. 2/2023 Zásady hospodárenia s majektom obce Hájske a s majetkom štátu, ktorý obec užívacf94d_VZN č. 2 2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce - platné od 01.11.2023 - NÁVRH - VZN Obec ...-2023.pdf
13.12.2023VZN č. 3/2023VZN č. 3/2023 o miestom poplatku za rozvoj na území obce Hájske780d2_VZN č. 3 2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Hájske.pdf
13.12.2023VZN č. 4/2023VZN č. 4/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadeniaf2b70_VZN č. 4 2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.pdf
27.11.2023Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKONávrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO7789a_Návrh VZN č. 1 2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO.pdf
23.11.2023Návrh VZN č. 3/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce HájskeNávrh VZN č. 3/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Hájske01b42_Návrh VZN č. 3 2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Hájske.pdf
21.11.2023Návrh VZN č. 2/2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce HájskeNávrh VZN č. 2/2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce Hájske65121_Návrh VZN č. 2 2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce - platné od 01.11.2023 - NÁVRH - VZN Obec ...-2023.pdf
25.01.2023VZN č. 2/2022 VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske164fd_VZN č. 2 2022 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE HÁJSKE.pdf
25.01.2023VZN č. 3/2022VZN č. 3/2022 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately11177_VZN č. 3 2022 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.pdf
25.01.2023VZN č. 4/2022VZN č. 4/2022 o miestnycha daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hájske7329e_VZN č. 4 2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO.pdf
25.01.2023VZN č.5/2022VZN č. 5/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske59166_VZN č. 5 2022 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE HÁJSKE.pdf
25.01.2023VZN č. 6/2022VZN č. 6/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadeniaec98c_VZN č. 62022.pdf
29.12.2021 VZN č. 5/2021VZN č. 5/2021 originálne kompetenciea8911_VZN č. 5_2021 originálné kompetencie.pdf
23.09.2021VZN č. 3/2021VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájskedc066_VZN č. 3 2021.pdf
24.06.2021VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce HájskeVZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hájskeffea6_VZN č. 2_2021 o odpadoch.pdf
22.02.2021VZN 01/2021 O poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Hájske, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu1333d_ VZN č. 1 2021 o opatrovateľskej službe obec Hájske .docx
14.12.2020VZN 08/2020O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 20209ac22_VZN_2020_08.pdf
14.12.2020VZN 04/2019 - dodatok č.1O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hájske19953_VZN_2019_04_dodatok.pdf
05.10.2020Prevádzkový poriadok zberného dvoraPrevádzkový poriadok zberného dvorabae10_Prevadzkovy poriadok Zberneho dvora obce Hájske.pdf
01.10.2020VZN 06/2016 - dodatok č.2O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hájskeea434_VZN_2020_06_dodatok.pdf