Navigácia
Úradná tabuľa
04.07.2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Marián Baláž

10.06.2024
Anonymizovaná zápisnica z Volieb do Európskeho parlamentu 08.06.2024

07.06.2024
Oznámenie o zámere predaja pozemkov priamym predajom

Obec Hájske zverejňuje v zmysle ust. § 9a ods. 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hájskom č. 101/9/2024 zo dňa 04.06.2024 oznámenie o zámere predaja pozemkov Priamym predajom

22.05.2024
Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024 - informovanie verejnosti

Oznámenie o strategickom dokumente: "Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024" Informovanie verejnosti

22.05.2024
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Kevin Lakatoš

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
VZN
DátumNázovPopisPríloha
17.05.2013VZN 06/2013O zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Hájske4a7a7_VZN_2013_06.pdf
17.05.2013VZN 07/2013Zásady finančného hospodárenia obce Hájske91f6d_VZN_2013_07.pdf
17.05.2013VZN 08/2013O verejnom poriadku na území obce Hájskee7be3_VZN_2013_08.pdf
07.02.2013VZN 01/2013O vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Hájskec4ac6_VZN_2013_01.pdf
07.02.2013VZN 02/2013O povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠc6a03_VZN_2013_02.pdf
14.12.2012VZN 03/2012O miestnych daniach a poplatkoch85ba2_VZN_2012_03.pdf
14.12.2012VZN 04/2012O dočasnom obmedzení užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o zneškodňovaní obsahu žúmp907db_VZN_2012_04.pdf
14.12.2012VZN 05/2012O povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác64ca9_VZN_2012_05.pdf
07.06.2012VZN 02/2012O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Hájske00e23_VZN_2012_02.pdf
01.06.2012VZN 01/2012O chove, vodení a držaní psov na území obce Hájske8f01f_VZN_2012_01.pdf
31.12.2011VZN 05/2011Ustanovenie Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Hájske070cc_VZN_2011_05.pdf
13.07.2011VZN 04/2011O zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu a elektroodpadu na území obceabdd1_VZN_2011_04.pdf
24.06.2011VZN 03/2011Určenie školského obvodu Základnej školy v Hájskom0de94_VZN_2011_03.pdf
13.05.2011VZN 02/2011Poplatky zo znečisťovania ovzdušia právnickými a fyzickými osobami oprávnenými na podnikanief3520_VZN_2011_02.pdf
18.03.2011VZN 01/2011Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a stravovanie v školskej jedálni0947f_VZN_2011_01.pdf