Navigácia
Úradná tabuľa
19.09.2023
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Monika Bihariová, Hájske.

28.08.2023
Verejná vyhláška

Verejná vyhláškaOznámenie o začatí konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia vodnej stavby

28.08.2023
Informácia pre verejnosť - Zisťovacie konanie strategického dokumentu : ,,Územný plán obce Horná Kráľová - zmeny a doplnky č. 1"

07.08.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Herda Marek

10.07.2023
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE, Povolenie stavby ,,Protipovodňové opatrenia na Hájskom kanáli" Suchý Polder - časť ,,A"

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
VZN
DátumNázovPopisPríloha
14.12.2012VZN 05/2012O povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác64ca9_VZN_2012_05.pdf
07.06.2012VZN 02/2012O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Hájske00e23_VZN_2012_02.pdf
01.06.2012VZN 01/2012O chove, vodení a držaní psov na území obce Hájske8f01f_VZN_2012_01.pdf
31.12.2011VZN 05/2011Ustanovenie Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Hájske070cc_VZN_2011_05.pdf
13.07.2011VZN 04/2011O zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu a elektroodpadu na území obceabdd1_VZN_2011_04.pdf
24.06.2011VZN 03/2011Určenie školského obvodu Základnej školy v Hájskom0de94_VZN_2011_03.pdf
13.05.2011VZN 02/2011Poplatky zo znečisťovania ovzdušia právnickými a fyzickými osobami oprávnenými na podnikanief3520_VZN_2011_02.pdf
18.03.2011VZN 01/2011Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a stravovanie v školskej jedálni0947f_VZN_2011_01.pdf