Navigácia
Úradná tabuľa
23.07.2021
VZN č. 4/2021O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE HÁJSKE Zmeny a doplnky č.1

VZN č. 4/2021 o vyhlásení záväzných častí ÚPN obce Hájske spolu zo ZAD č.1

15.07.2021
Prehľad povinne zverejňovaných INFO

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pracovníci OcÚ

Pracovníčky OcÚ

 • Mária Vlčková – soc. činnosť, opatrovateľská služba, dane a poplatky, tel. 037/7819037, obec@hajske.sk
  Ing. Kleopatra Naďová – účtovníčka, mzdárka, 037/7819084, obec@hajske.sk
  Jaroslava Múčková – správkyňa kultúrneho domu a domu smútku, rozvoz obedov a písomností
  • mzdová a personálna agenda
  • sociálna práca
  • prenesený výkon štátnej správy
  • mzdové účtovníctvo pre Materskú školu
  • štatistické výkazy za Obecný úrad a Materskú školu
  • spracovanie výkazov za Základnú školu ako zriaďovateľa
  • výberové konania pre Materskú a základnú školu
  • súčinnosť so súdmi a exekútormi
  • sociálno-právna ochrana detí
  • posudky na úseku sociálnych vecí a rodiny
  • posudky odkázanosti na sociálnu službu
  • opatrovateľská služba
  • zákonné povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, Daňovému úradu
  • ustanovenie obce za opatrovníka
  • podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť, dobrovoľnícku službu, zamestnávanie uchadzačov o zamestnanie v zmysle § 50i/ zákona č. 5/2004 Z.z., absolventská prax
  • zapisovateľka Obecného zastupiteľstva
  • zabezpečovanie vstupných a opakovaných školení BOZP a PO
  • zabezpečovanie školení v súvislosti so zvyšovaním kvalifikácie
  • ochrana osobných údajov
  • archivácia spisov
  • vyhlasovanie.

Matrika a evidencia obyvateľstva

  • Mgr. Lucia Kokeš – evidencia obyvateľstva, pokladňa, matrikárka, matrika@hajske.sk
   • prenesený výkon štátnej správy
   • matrika (narodenie  sobáše, úmrtie, osobitná matrika, dodatočné záznamy, vydávanie druhopisov matričných dokladov)
   • evidencia obyvateľov
   • overovanie podpisov a listín
   • podateľňa
   • sprostredkovanie agendy pre Spoločný stavebný úrad Močenok
   • vydávanie rozhodnutí o súpisných číslach
   • životné prostredie, výrub drevín, MZZO
   • evidencia odpadov
   • pohrebníctvo
   • nájomné zmluvy na hrobové miesta
   • civilná obrana a krízové riadenie, sklad CO
   • príprava volieb
   • sčítanie obyvateľov
   • vyhlasovanie
   • iný správny delikt
   • súčinnosť so súdmi a exekútormi
   • archivácia spisov
   • potvrdenia na odpredaj poľnohospodárskych produktov
   • štatistické výkazy
 •  
 •  
 •  
 • Údržba
 •  
  • Juraj Bennár – údržbár, vodič, údržba futbalového ihriska
   Július Kalina – údržbár, vodič
 •  
 •  
 • Opatrovateľky
 •  
 • Iveta Lukáčová – opatrovateľka

Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac