Navigácia
Úradná tabuľa
08.04.2024
Anonymizované zápisnice z II.kola volieb prezidenta SR - 06.04.2024

25.03.2024
Anonymizované zápisnice z I.kola volieb prezidenta SR - 23.03.2024

14.03.2024
Vlastníci malej ČOV

Povinnosti vlastníka vodnej stavby, teda malej čistiarne odpadových vôd

14.03.2024
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj - Zverejnenie

19.02.2024
Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente: "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj" Informovanie verejnosti

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Vlastníci malej ČOV14.03.202413.04.2024Povinnosti vlastníka vodnej stavby, teda malej čistiarne odpadových vôd3762d_Malá čistiareň odpadových vôd.pdf
Anonymizované zápisnice z I.kola volieb prezidenta SR - 23.03.2024 25.03.202409.04.2024af4d6_Zápisnica okrskovej volebnej komisie Voľby prezidenta SR 2024.pdf
Anonymizované zápisnice z II.kola volieb prezidenta SR - 06.04.202408.04.202408.04.2024cac68_Zápisnica Voľby prezidenta SR 2.kolo 06.04.2024.pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj14.03.202429.03.2024Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj - Zverejnenie0d244_Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu NSK Zverejnenie.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente 19.02.202405.03.2024Oznámenie o strategickom dokumente: "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj" Informovanie verejnostib1538_OU NR Program nazlepšenie kvality ovzdušia pre zónu NR kraj.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente: ,,Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj" 19.02.202405.03.2024Obstarávateľ: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie Informovanie verejnosti213af_OU NR Program nazlepšenie kvality ovzdušia pre zónu NR kraj.pdf
OZNÁMENIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA o začatí stavebného konania J. H. Baron a A. Baron14.02.202429.02.2024f448d_OZNÁMENIE Verejná vyhláška Baron.pdf
Prerokovanie UP NK - oznam17.01.202407.02.202423601_2024.24 Prerokovanie UP NK - oznam.pdf
Správa o hodnotení SD a Návrhu SD: POH NSK 2021-2025 zverejnenie17.01.202407.02.20247ff97_2024.29 SD POH NSK 2021-2025 správa o hodnotení zverejnenie.pdf
Strategický dokument UP ZaD č. 1 Šoporňa ROZ08.01.202424.01.2024Strategický dokument UP ZaD č. 1 Šoporňa - rozhodnutieb70a8_2023.624 Strategický dokument UP ZaD č. 1 Šoporňa ROZ.pdf
Strategický dokument PHSR mesta Šaľa - rozhodnutie04.12.202319.12.2023Strategický dokument PHSR mesta Šaľa - rozhodnutie7dc83_2023.576 Strategický dokument PHSR mesta Šaľa ROZ.pdf
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023-203004.12.202319.12.20230008f_Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023-2030.pdf
Verejná vyhláška Stavebné povolenie20.11.202305.12.2023d160f_Verejná vyhláška Stavebné povolenie Peter Mihálik.pdf
Regionálny plán udržateľnej mobility NSK - aktualizácia16.11.202301.12.2023Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - aktualizácia3ae08_2023.547 Strategický dokument Regionálny plán udržateľnej mobility NSK ROZ.pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie Domová ČOV k RD15.11.202330.11.2023Verejná vyhláška Rozhodnutie Domová ČOV k RD34342_Rozhodnutie - 14_11_2023 07_56_43 - 14_11_2023 07_57_06_asice.pdf
PHSR mesta Šaľa na roky 2023 -203015.11.202330.11.2023Strategický dokument: "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023 -2030"194ec_2023.548 Strategický dokument PHSR mesto Šaľa 2023-2030 zverejnenie.pdf
Verejná vyhláška ČOV Mihálik P.15.11.202330.11.2023cb992_Verejná vyhláška domová ČOV Mihálik.pdf
Strategický dokument PHSR NSK Rozhodnutie13.11.202328.11.2023Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o strategickom dokumente: "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030"bdb5f_2023.542 Strategický dokument PHSR NSK do 2030 ROZ.pdf
Zverejnenie KPSS mesta Šaľa na roky 2023 -203006.11.202321.11.202335b76_Zverejnenie KPSS mesta Šaľa na roky 2023 -2030.pdf35b76_Rozhodnutie - 03_11_2023 10_45_38 - 03_11_2023 10_45_57_asice.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente - územný plán obce Šoporňa30.10.202314.11.2023eaf00_Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky územného plánu obce Šoporňa.pdf
Verejná vyhláška 24.10.202308.11.2023Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania Verejná vyhláška56158_H 2023.262 P. Mihálik.pdf
Oznámenie o trategickom dokumente Nitrianske regionálne združenie obcí ZMOS23.10.202307.11.2023e078a_Oznámenie o trategickom dokumente Nitrianske regionálne združenie obcí ZMOS.pdf
Verejná vyhláška - Peter Mihálik -Oznámenie o začatí stavebného konania18.10.202302.11.202341960_Verejná vyhláška - Peter Mihálik -Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf
Obec Hájske - Regionálny plán udržateľnej mobility NSK - aktualizácia16.10.202331.10.2023db2d0_Obec Hájske - Regionálny plán udržateľnej mobility NSK - aktualizácia.pdf
Verejná vyhláška o začatí vodoprávneho konania _ ČOV a kanalizácia16.10.202331.10.2023
Regionálny plán udržateľnej mobility NSK - aktualizácia13.10.202327.10.202334992_Regionálny plán udržateľnej mobility NSK.pdf
Pozvánka na zastupiteľstvo20.10.202326.10.2023Pozvánka za 6. zasadanie OcZ5f0c1_Pozvánka na 6. zasadnutie OZ.pdf
Žiadosť o odpredaj pozemku09.10.202324.10.2023Žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Hájsked1bbd_Žiadosť o odpredaj pozemku Práznovský.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente - Komunitný plán soc. služieb mesta Šaľa na roky 2023-203005.10.202320.10.2023b9bbe_Oznámenie o strategickom dokumente Komunitný plán soc. služieb mesta Šaľa na roky 2023-2030.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente KPSS mesta Šaľa 2023-203004.10.202319.10.202328aaf_oznamenie-o-strategickom-dokumente-komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mesta-sal-.pdf
Rozhodnutie ČOV a kanalizácia - Verejná vyhláška o predĺžení stavebného konania25.09.202310.10.2023192c1_Okresný úrad Šaľa - Rozhodnutie verejná vyhláška ČOV a kanalizácia.pdf
Rozhodnutie ČOV a kanalizácia - Verejná vyhláška o predĺžení stavebného konania25.09.202310.10.202394dd4_Okresný úrad Šaľa - Rozhodnutie verejná vyhláška ČOV a kanalizácia.pdf
Oznámenie o uložení zásielky19.09.202304.10.2023Oznámenie o uložení zásielky Monika Bihariová, Hájske.728fd_oznámenie o uložení zásielky Bihariová.pdf
Verejná vyhláška 28.08.202313.09.2023Verejná vyhláškaOznámenie o začatí konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia vodnej stavbya4db8_Verjená vyhláška.pdf
Informácia pre verejnosť - Zisťovacie konanie strategického dokumentu : ,,Územný plán obce Horná Kráľová - zmeny a doplnky č. 1"28.08.202312.09.202363b65_Obec Horná Kráľová - Územný plán obce - informovanie verejnosti.pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Herda Marek07.08.202322.08.2023fa44d_Verejná vyhláška - Rozhodnutie.pdf
Obec Horná Kráľová - Územný plán obce Horná Kráľová12.06.202326.07.2023bddfd_Územný plán obce Horná Kráľová.pdf
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE, Povolenie stavby ,,Protipovodňové opatrenia na Hájskom kanáli" Suchý Polder - časť ,,A"10.07.202325.07.202350a5d_Verejná vyhláška_ROZHODNUTIE_Suchý polder.pdf
Obec Báb - Územný plán - zmeny a doplnky03.07.202319.07.202342e77_Obec Báb - Územný plán obce - zmeny a doplnky.pdf
Obec Horná Kráľová - Územný plán obce Horná Kráľová - Zmeny a doplnky20.06.202306.07.20233afb3_Obec H.Kráľová-Územný plán zmeny a doplnky.pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania, Marek Herda14.06.202328.06.202357c7f_VyhláškaMarek Herda.pdf
Obec Báb - Oznámenie o strategickom dokumente12.06.202326.06.202378f6c_Obec Báb_územnolánovacia informácia.pdf