Navigácia
Úradná tabuľa
04.07.2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Marián Baláž

10.06.2024
Anonymizovaná zápisnica z Volieb do Európskeho parlamentu 08.06.2024

07.06.2024
Oznámenie o zámere predaja pozemkov priamym predajom

Obec Hájske zverejňuje v zmysle ust. § 9a ods. 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hájskom č. 101/9/2024 zo dňa 04.06.2024 oznámenie o zámere predaja pozemkov Priamym predajom

22.05.2024
Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024 - informovanie verejnosti

Oznámenie o strategickom dokumente: "Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024" Informovanie verejnosti

22.05.2024
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Kevin Lakatoš

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Marián Baláž04.07.202419.07.202423cab_Oznámenie o zrušení TP Baláž Marián.pdf
Oznámenie o zámere predaja pozemkov priamym predajom07.06.202410.07.2024Obec Hájske zverejňuje v zmysle ust. § 9a ods. 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hájskom č. 101/9/2024 zo dňa 04.06.2024 oznámenie o zámere predaja pozemkov Priamym predajomd6ad3_Zverejnenie zámeru - priamy predaj - Obec Hájske - pozemky 610-7 až 610-10...-2024.pdf
Anonymizovaná zápisnica z Volieb do Európskeho parlamentu 08.06.202410.06.202425.06.20245bad1_SCAN Zápisnica Okrsková volebná komisia č 1 Hájske.pdf
Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024 - informovanie verejnosti22.05.202406.06.2024Oznámenie o strategickom dokumente: "Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024" Informovanie verejnosti68681_2024.226 Strategický dokument UP ZaD č. 3 Pata zverejnenie.pdf
Oznámenie o uložení zásielky22.05.202406.06.2024Oznámenie o uložení zásielky Kevin Lakatoš91cb5_oznámenie o uložení zásielky Kevin Lakatoš.pdf
Záverečný účet obce Hájske za rok 202320.05.202404.06.20246e4dc_Záverečný účet obce za rok 2023.doc
Plán kontrolnej činnosti pre II. polrok 202420.05.202404.06.20244a1fe_Plán_kontrolnej_cinnosti_na_II_polrok_2024_Hajske.docx
Verejná vyhláška Stavebné povolenie06.05.202421.05.20244f55a_Stavebné povolenie Baron.pdf
Vlastníci malej ČOV14.03.202413.04.2024Povinnosti vlastníka vodnej stavby, teda malej čistiarne odpadových vôd3762d_Malá čistiareň odpadových vôd.pdf
Anonymizované zápisnice z I.kola volieb prezidenta SR - 23.03.2024 25.03.202409.04.2024af4d6_Zápisnica okrskovej volebnej komisie Voľby prezidenta SR 2024.pdf
Anonymizované zápisnice z II.kola volieb prezidenta SR - 06.04.202408.04.202408.04.2024cac68_Zápisnica Voľby prezidenta SR 2.kolo 06.04.2024.pdf
Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku obce Hájske06.03.202405.04.2024Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku vo vlastníctve obce Hájske určeného pre výstavbu7543d_ZVEREJNENIE ZÁMERU ODPRADAJA POZEMKU VO VLASTNÍCTVE OBCE HÁJSKE.pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj14.03.202429.03.2024Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj - Zverejnenie0d244_Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu NSK Zverejnenie.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente 19.02.202405.03.2024Oznámenie o strategickom dokumente: "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj" Informovanie verejnostib1538_OU NR Program nazlepšenie kvality ovzdušia pre zónu NR kraj.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente: ,,Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj" 19.02.202405.03.2024Obstarávateľ: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie Informovanie verejnosti213af_OU NR Program nazlepšenie kvality ovzdušia pre zónu NR kraj.pdf
OZNÁMENIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA o začatí stavebného konania J. H. Baron a A. Baron14.02.202429.02.2024f448d_OZNÁMENIE Verejná vyhláška Baron.pdf
Prerokovanie UP NK - oznam17.01.202407.02.202423601_2024.24 Prerokovanie UP NK - oznam.pdf
Správa o hodnotení SD a Návrhu SD: POH NSK 2021-2025 zverejnenie17.01.202407.02.20247ff97_2024.29 SD POH NSK 2021-2025 správa o hodnotení zverejnenie.pdf
Strategický dokument UP ZaD č. 1 Šoporňa ROZ08.01.202424.01.2024Strategický dokument UP ZaD č. 1 Šoporňa - rozhodnutieb70a8_2023.624 Strategický dokument UP ZaD č. 1 Šoporňa ROZ.pdf
Strategický dokument PHSR mesta Šaľa - rozhodnutie04.12.202319.12.2023Strategický dokument PHSR mesta Šaľa - rozhodnutie7dc83_2023.576 Strategický dokument PHSR mesta Šaľa ROZ.pdf
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023-203004.12.202319.12.20230008f_Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023-2030.pdf
Verejná vyhláška Stavebné povolenie20.11.202305.12.2023d160f_Verejná vyhláška Stavebné povolenie Peter Mihálik.pdf
Regionálny plán udržateľnej mobility NSK - aktualizácia16.11.202301.12.2023Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - aktualizácia3ae08_2023.547 Strategický dokument Regionálny plán udržateľnej mobility NSK ROZ.pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie Domová ČOV k RD15.11.202330.11.2023Verejná vyhláška Rozhodnutie Domová ČOV k RD34342_Rozhodnutie - 14_11_2023 07_56_43 - 14_11_2023 07_57_06_asice.pdf
PHSR mesta Šaľa na roky 2023 -203015.11.202330.11.2023Strategický dokument: "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023 -2030"194ec_2023.548 Strategický dokument PHSR mesto Šaľa 2023-2030 zverejnenie.pdf
Verejná vyhláška ČOV Mihálik P.15.11.202330.11.2023cb992_Verejná vyhláška domová ČOV Mihálik.pdf
Strategický dokument PHSR NSK Rozhodnutie13.11.202328.11.2023Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o strategickom dokumente: "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030"bdb5f_2023.542 Strategický dokument PHSR NSK do 2030 ROZ.pdf
Zverejnenie KPSS mesta Šaľa na roky 2023 -203006.11.202321.11.202335b76_Zverejnenie KPSS mesta Šaľa na roky 2023 -2030.pdf35b76_Rozhodnutie - 03_11_2023 10_45_38 - 03_11_2023 10_45_57_asice.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente - územný plán obce Šoporňa30.10.202314.11.2023eaf00_Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky územného plánu obce Šoporňa.pdf
Verejná vyhláška 24.10.202308.11.2023Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania Verejná vyhláška56158_H 2023.262 P. Mihálik.pdf
Oznámenie o trategickom dokumente Nitrianske regionálne združenie obcí ZMOS23.10.202307.11.2023e078a_Oznámenie o trategickom dokumente Nitrianske regionálne združenie obcí ZMOS.pdf
Verejná vyhláška - Peter Mihálik -Oznámenie o začatí stavebného konania18.10.202302.11.202341960_Verejná vyhláška - Peter Mihálik -Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf
Obec Hájske - Regionálny plán udržateľnej mobility NSK - aktualizácia16.10.202331.10.2023db2d0_Obec Hájske - Regionálny plán udržateľnej mobility NSK - aktualizácia.pdf
Verejná vyhláška o začatí vodoprávneho konania _ ČOV a kanalizácia16.10.202331.10.2023
Regionálny plán udržateľnej mobility NSK - aktualizácia13.10.202327.10.202334992_Regionálny plán udržateľnej mobility NSK.pdf
Pozvánka na zastupiteľstvo20.10.202326.10.2023Pozvánka za 6. zasadanie OcZ5f0c1_Pozvánka na 6. zasadnutie OZ.pdf
Žiadosť o odpredaj pozemku09.10.202324.10.2023Žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Hájsked1bbd_Žiadosť o odpredaj pozemku Práznovský.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente - Komunitný plán soc. služieb mesta Šaľa na roky 2023-203005.10.202320.10.2023b9bbe_Oznámenie o strategickom dokumente Komunitný plán soc. služieb mesta Šaľa na roky 2023-2030.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente KPSS mesta Šaľa 2023-203004.10.202319.10.202328aaf_oznamenie-o-strategickom-dokumente-komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mesta-sal-.pdf
Rozhodnutie ČOV a kanalizácia - Verejná vyhláška o predĺžení stavebného konania25.09.202310.10.2023192c1_Okresný úrad Šaľa - Rozhodnutie verejná vyhláška ČOV a kanalizácia.pdf
Rozhodnutie ČOV a kanalizácia - Verejná vyhláška o predĺžení stavebného konania25.09.202310.10.202394dd4_Okresný úrad Šaľa - Rozhodnutie verejná vyhláška ČOV a kanalizácia.pdf
Oznámenie o uložení zásielky19.09.202304.10.2023Oznámenie o uložení zásielky Monika Bihariová, Hájske.728fd_oznámenie o uložení zásielky Bihariová.pdf
Verejná vyhláška 28.08.202313.09.2023Verejná vyhláškaOznámenie o začatí konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia vodnej stavbya4db8_Verjená vyhláška.pdf
Informácia pre verejnosť - Zisťovacie konanie strategického dokumentu : ,,Územný plán obce Horná Kráľová - zmeny a doplnky č. 1"28.08.202312.09.202363b65_Obec Horná Kráľová - Územný plán obce - informovanie verejnosti.pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Herda Marek07.08.202322.08.2023fa44d_Verejná vyhláška - Rozhodnutie.pdf
Obec Horná Kráľová - Územný plán obce Horná Kráľová12.06.202326.07.2023bddfd_Územný plán obce Horná Kráľová.pdf
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE, Povolenie stavby ,,Protipovodňové opatrenia na Hájskom kanáli" Suchý Polder - časť ,,A"10.07.202325.07.202350a5d_Verejná vyhláška_ROZHODNUTIE_Suchý polder.pdf
Obec Báb - Územný plán - zmeny a doplnky03.07.202319.07.202342e77_Obec Báb - Územný plán obce - zmeny a doplnky.pdf
Obec Horná Kráľová - Územný plán obce Horná Kráľová - Zmeny a doplnky20.06.202306.07.20233afb3_Obec H.Kráľová-Územný plán zmeny a doplnky.pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania, Marek Herda14.06.202328.06.202357c7f_VyhláškaMarek Herda.pdf
Obec Báb - Oznámenie o strategickom dokumente12.06.202326.06.202378f6c_Obec Báb_územnolánovacia informácia.pdf