Navigácia
Úradná tabuľa
10.06.2024
Anonymizovaná zápisnica z Volieb do Európskeho parlamentu 08.06.2024

07.06.2024
Oznámenie o zámere predaja pozemkov priamym predajom

Obec Hájske zverejňuje v zmysle ust. § 9a ods. 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hájskom č. 101/9/2024 zo dňa 04.06.2024 oznámenie o zámere predaja pozemkov Priamym predajom

22.05.2024
Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024 - informovanie verejnosti

Oznámenie o strategickom dokumente: "Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024" Informovanie verejnosti

22.05.2024
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Kevin Lakatoš

20.05.2024
Záverečný účet obce Hájske za rok 2023

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
VZN
DátumNázovPopisPríloha
28.08.2020VZN 06/2020O verejnom poriadku48109_VZN_2020_06.pdf
28.08.2020VZN 07/2020O podmienkach zdržiavanie zvierat a chovu hosp. zvierata5cda_VZN_2020_07.pdf
16.06.2020VZN 05/2020O ochrannom pásme pohrebísk na území obce Hájskeb8fd0_VZN_2020_05.pdf
20.04.2020VZN 04/2020O podmienkach poskytovania jednorazovej dávky osobám v hmotnej núdzi a ďalšej finančnej pomoci v mimoriadnych situáciách obyvateľom obce Hájskecb83d_VZN_2020_04.pdf
23.03.2020VZN 03/2020O určení miesta a čase zápisu detí do 1.ročníka ZŠ v zriadovateľskej pôsobnosti obce Hájske26640_VZN_2020_03.pdf
14.02.2020VZN 01/2020O určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hájske9f5cd_VZN_2020_01.pdf
14.02.2020VZN 02/2020Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hájske40011_VZN_2020_02.pdf
17.10.2019VZN 03/2019O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske76385_VZN_2019_03.PDF
17.10.2019VZN 04/2019O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hájske931af_VZN_2019_04.PDF
18.07.2019VZN 02/2019O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia1e721_VZN_2019_02.pdf
04.07.2019VZN 01/2019O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školách a v školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske.dbe7a_VZN_2019_01.pdf
12.12.2018VZN 01/2018O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia  pre rok 2019e82b8_VZN_2018_01.pdf
15.12.2017VZN 04/2017O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia  pre rok 201894f5e_VZN_2017_04.pdf
14.09.2017VZN 03/2017O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske.7e932_VZN_2017_03.pdf
14.09.2017VZN 01/2015 - dodatokPrevádzkový poriadok pohrebiska obce Hájskee5f0e_00_VZN_dodatok.pdf
24.03.2017VZN 02/2017O dani za ubytovanie1529e_VZN_2017_02.pdf
02.03.2017VZN 01/2017O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske332b6_VZN_2017_01.pdf
28.12.2016VZN 08/2016Požiarny poriadok obcea2a2c_VZN_2016_08.pdf
27.12.2016VZN 07/2016O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 20174ae00_VZN_2016_07.pdf
18.04.2016VZN 06/2016O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hájskeb9cfb_VZN_2016_06.pdf