Navigácia
Úradná tabuľa
24.05.2023
Pozvánka na zastupiteľstvo

Pozvánka na 3. zasadanie obecného zastupiteľstva

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Projekty
PROJEKT - Kultúrny domPredmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Hájske. technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej pravádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná.

Projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom:
- zateplenia obvodového plášťa,
- zateplenia strešného plášťa,
- výmeny otvorených konštrukcií,
- výmeny svietidiel,
- výmeny ústredného kúrenia ako aj ďalšie stavebné úpravy a dokončovacie práce uvedené v projektovej dokumentácii a rozpočte projektu.

Predkladaným projektovým zámerom má obec snahu znížiť energetickú náročnosť budovy, vytvoriť kvalitné, príjemné a zdraviu prospešné prostredie a naplniť merateľné ukazovatele. Budova kultúrneho domu v súčasnosti nespĺňa predpoklady minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť. Hlavným cieľom predpokladaného projektu je zníženie energetickej náročnosti v spomínanej budove.

Európsky fond redionálneho rozvoja schválil obci Hájske nenávratný finančný príspevok vo výške 266.730,14 EUR, pričom celkové opravnené výdavky projektu boli schválené vo výške 205 975,86 EUR.