Navigácia
Úradná tabuľa
10.06.2024
Anonymizovaná zápisnica z Volieb do Európskeho parlamentu 08.06.2024

07.06.2024
Oznámenie o zámere predaja pozemkov priamym predajom

Obec Hájske zverejňuje v zmysle ust. § 9a ods. 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hájskom č. 101/9/2024 zo dňa 04.06.2024 oznámenie o zámere predaja pozemkov Priamym predajom

22.05.2024
Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024 - informovanie verejnosti

Oznámenie o strategickom dokumente: "Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024" Informovanie verejnosti

22.05.2024
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Kevin Lakatoš

20.05.2024
Záverečný účet obce Hájske za rok 2023

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pridané: 14.02.2022

Pozvanie k účasti na synode


„Spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ - pozvanie svätého Otca Františka patrí aj nám. Aj my - naše Hájske - je pozvané stretnúť sa, počúvať a rozlišovať.  Svätý Otec pozýva nie len biskupov či kňazov, ale každého pokrsteného, každého veriaceho, či už je v strede spoločnosti, alebo na okraji, či sa cíti vypočutý alebo zranený odmietnutím, zranený nedorozumením, vylúčený zo spoločenstva, či zažíva úspech, spokojnosť a radosť, alebo nespokojnosť, alebo hľadá niečo viac a nechce menej… jednoducho všetci sme pozvaní, aby sme spoločne viedli dialóg, kládli otázky, spoločne nachádzali odpovede a hlbšie prežívali autentickú a živú vieru. Sme pozvaní do reflexie a modlitby, ktorých ovocím je slobodné vyjadrenie názorov, vyjadrenie podnetov pre rozvoj nášho spoločenstva, ale aj pre rozvoj Cirkvi. V modlitbe, v rozhovore, v počúvaní vnímať vnuknutia Ducha Svätého celkom konkrétne. 


Synodálny proces neprebieha len vo Vatikáne, ale v každej partikulárnej Cirkvi piatich kontinentov. Jej trojročný harmonogram je rozčlenený do troch fáz: diecéznej, kontinentálnej a univerzálnej.


Pozývame vás k účasti na synodálnom procese, na diskusii a modlitbe za Cirkev, v rámci prvej úrovne synody v našej Trnavskej arcidiecéze. Máme pred sebou cirka dva mesiace (do mája 2022) pre spoločné hľadanie a vyjadrenie názorov na smerovanie nášho spoločenstva v Hájskom, ale aj všeobecnej Cirkvi. Pozývame starších i mladých na spoločné stretnutie v nedeľu 20. 2. 2022 o 16 hod. Jedna sa o prvé informačné stretnutie, ktoré začneme krátkou adoráciou. Stretnutie bude mať podobu modlitby, prezentácie s možnosťou reflexie a diskusie. 


Začíname v nedeľu 20.2.2022 o 16:00 hod. Na všetkých Vás sa srdečne teším.

Mgr. Marián Antal, duchovný správca farnosti Hájske

Kontakt
951 33 Hájske 410
obec@hajske.sk
Tel/Fax : 037/7819037
Voľby prezidenta SR 2024
Informácie pre cudzincov z Ukrajiny
Oznamy Covid-19