Navigácia
Úradná tabuľa
29.06.2022
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hájske

Obec Hájske v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje VOĽBY hlavného kontrolóra obce HájskeUznesením OcZ v Hájskom č. 245/24/2022 zo dňa 28.6.2022 a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Hájske na 18.8.2022 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hájske.

29.06.2022
Stavebné povolenie - verená vyhláška , RB Stavebniny, s.r.o.

23.06.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Okresný úrad Nitra

22.06.2022
Pozvánka na zastupiteľstvo

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rokovacím poriadkom zvolávam v obci Hájske 24. zasadanie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28.06.2022 o 19:00 hod. v Zelenom dome v Hájskom

06.06.2022
Územný plán obce Šoporňa-záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Šoporňa"

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pridané: 14.02.2022

Pozvanie k účasti na synode


„Spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ - pozvanie svätého Otca Františka patrí aj nám. Aj my - naše Hájske - je pozvané stretnúť sa, počúvať a rozlišovať.  Svätý Otec pozýva nie len biskupov či kňazov, ale každého pokrsteného, každého veriaceho, či už je v strede spoločnosti, alebo na okraji, či sa cíti vypočutý alebo zranený odmietnutím, zranený nedorozumením, vylúčený zo spoločenstva, či zažíva úspech, spokojnosť a radosť, alebo nespokojnosť, alebo hľadá niečo viac a nechce menej… jednoducho všetci sme pozvaní, aby sme spoločne viedli dialóg, kládli otázky, spoločne nachádzali odpovede a hlbšie prežívali autentickú a živú vieru. Sme pozvaní do reflexie a modlitby, ktorých ovocím je slobodné vyjadrenie názorov, vyjadrenie podnetov pre rozvoj nášho spoločenstva, ale aj pre rozvoj Cirkvi. V modlitbe, v rozhovore, v počúvaní vnímať vnuknutia Ducha Svätého celkom konkrétne. 


Synodálny proces neprebieha len vo Vatikáne, ale v každej partikulárnej Cirkvi piatich kontinentov. Jej trojročný harmonogram je rozčlenený do troch fáz: diecéznej, kontinentálnej a univerzálnej.


Pozývame vás k účasti na synodálnom procese, na diskusii a modlitbe za Cirkev, v rámci prvej úrovne synody v našej Trnavskej arcidiecéze. Máme pred sebou cirka dva mesiace (do mája 2022) pre spoločné hľadanie a vyjadrenie názorov na smerovanie nášho spoločenstva v Hájskom, ale aj všeobecnej Cirkvi. Pozývame starších i mladých na spoločné stretnutie v nedeľu 20. 2. 2022 o 16 hod. Jedna sa o prvé informačné stretnutie, ktoré začneme krátkou adoráciou. Stretnutie bude mať podobu modlitby, prezentácie s možnosťou reflexie a diskusie. 


Začíname v nedeľu 20.2.2022 o 16:00 hod. Na všetkých Vás sa srdečne teším.

Mgr. Marián Antal, duchovný správca farnosti Hájske

Kontakt
951 33 Hájske 410
obec@hajske.sk
Tel/Fax : 037/7819037
OZNAM
Na stránke sa pracuje. Obsah stránky priebežne dopĺňame. Ďakujeme za pochopenie. Obec Hájske.
Informácie pre cudzincov z Ukrajiny
Oznamy Covid-19