Navigácia
Úradná tabuľa
20.05.2021
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Hájske

Podľa §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Obec Hájske vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základná škola s materskou školou Hájske 67, 951 33  Hájske č. 67

19.05.2021
Územný plán obce Hájske - zmeny a doplnky č.1-úprava návrhu

13.05.2021
Návrh VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hájske

01.04.2021
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce Hájske

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pridané: 31.01.2021

Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu v obci Hájske,
konaného dňa 16.03.2020 na OcÚ v Hájskom

Prítomní:

Krízový štáb – predseda: Jaroslav Bennár – starosta obce

Prítomní členovia:

 • Peter Vlček
 • Ivan Múčka
 • Marián Palkovič

Neprítomní:

 • Ivan Juríček

Krízový štáb v obci Hájske zo dňa 16.03.2020 nariadil v zmysle zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu § 10 písm. c), e) s účinnosťou od 16.03.2020 nasledovné :

 • zatvorený obecný úrad pre verejnosť, stránky a občanov,
 • vybavovanie verejnosti, občanov a stránok po dohovore telefonicky 037/7819037, 037/7819084, 0910412777 alebo mailom: obec@hajske.sk , matrika@hajske.sk,
 • ambulantný predaj umožnení subjektom s predajom: potravín, mäsa, chleba, pečiva, ovocia a zeleniny,
 • všetky osoby vstupujúce do predajných a verejných priestorov sú povinní mať ochranné rúško alebo primeranú náhradu ako šatka, šál a pod.,
 • zberný dvor odpadu, športový areál, kultúrny dom, zelený dom a detské ihriská do odvolania zatvorené,
 • na pohrebe povolená účasť len najbližším rodinných príslušníkom,
 • všetci občania s pobytom trvalým alebo prechodným na území obce Hájske, ktorí sa vrátia zo zahraničia sú povinní hlásiť svoj príchod na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Nitre na tel. č. 0948495915 alebo mailom: epid@uvzsr.sk a na Obecnom úrade v Hájskom na tel. č. 037/7819037, 037/7819084, 0910412777 a zároveň sú povinní dodržiavať 14 dňovú karanténu. Dodržiavanie povinnej karantény sa vzťahuje aj na osoby žijúce v jednej domácnosti,
 • odporúčame občanom nezhromažďovať sa na verejných priestranstvách a v domácnostiach vo väčších skupinách

Záver:

Krízový štáb v obci Hájske monitoruje aj naďalej situáciu v našej krajine. V prípade potreby alebo zmeny bude informovať občanov o ďalších postupoch.

V Hájskom, dňa: 16.03.2020

Zapisovateľka: Mgr. Lucia Kokeš

Jaroslav Bennár
starosta obce

Kontakt
951 33 Hájske 410
obec@hajske.sk
Tel/Fax : 037/7819037
OZNAM
Na stránke sa pracuje. Obsah stránky priebežne dopĺňame. Ďakujeme za pochopenie. Obec Hájske.
Oznamy Covid-19
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac