Navigácia
Úradná tabuľa
20.05.2021
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Hájske

Podľa §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Obec Hájske vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základná škola s materskou školou Hájske 67, 951 33  Hájske č. 67

19.05.2021
Územný plán obce Hájske - zmeny a doplnky č.1-úprava návrhu

13.05.2021
Návrh VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hájske

01.04.2021
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce Hájske

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pridané: 31.01.2021

Upozornenie občanov !!!

 

Žiadame občanov, ktorí sa vrátili z krajín postihnutých koronavírusom, aby prísne dodržiavali karanténu po dobu 14 dní.

Povinnú karanténu sú povinní dodržiavať aj rodinní príslušníci. Nákupy týmto osobám môžu robiť susedia alebo blízke osoby, ktoré nemajú nariadenú povinnú karanténu. Alebo len jeden a ten istý rodinný príslušník, ktorý bude chránený rúškom a rukavicami, raz do týždňa.

Tieto osoby sú povinné sledovať svoj zdravotný stav a náhly nástup príznakov, ako napr. horúčka, kašeľ, dýchavičnosť bez meškania nahlásiť u svojho obvodného lekára a na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre.

Prosíme občanov, ktorí sú v karanténe, aby svoje poštové schránky výrazne označili nápisom karanténa. Jedná sa o opatrenie pre poštové doručovateľky v záujem ochrany zdravia.

Ak osoby v karanténe potrebujú vybaviť PNku musia telefonicky kontaktovať svojho obvodného lekára, musia mu vysvetliť situáciu a ten im objasní ďalší postup pri vybavovaní potrebných papierov.

Za pochopenie a dodržiavanie predpisov vopred ďakujeme, pretože situácia je mimoriadne vážna a jedná sa o zdravie nás všetkých občanov.

Kontakt
951 33 Hájske 410
obec@hajske.sk
Tel/Fax : 037/7819037
OZNAM
Na stránke sa pracuje. Obsah stránky priebežne dopĺňame. Ďakujeme za pochopenie. Obec Hájske.
Oznamy Covid-19
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac