Navigácia
Úradná tabuľa
08.04.2024
Anonymizované zápisnice z II.kola volieb prezidenta SR - 06.04.2024

25.03.2024
Anonymizované zápisnice z I.kola volieb prezidenta SR - 23.03.2024

14.03.2024
Vlastníci malej ČOV

Povinnosti vlastníka vodnej stavby, teda malej čistiarne odpadových vôd

14.03.2024
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj - Zverejnenie

19.02.2024
Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente: "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj" Informovanie verejnosti

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pridané: 23.02.2021

OZNAM O MIERE VYTRIEDENIA ODPADU V ROKU 2020
V súlade s § 4 ods. 6) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Hájske predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia
komunálnych odpadov za rok 2020 nasledovne.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 je: 57,16%.
Sadzba za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v euro/tona na rok 2021:  15,00€/tona.
Pre našu obec to znamená, že v roku 2021 bude uplatnené zvýšenie zákonných poplatkov za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu a objemného 
odpadu z 13,00€/t na 15,00€/t.

Kontakt
951 33 Hájske 410
obec@hajske.sk
Tel/Fax : 037/7819037
Voľby prezidenta SR 2024
Informácie pre cudzincov z Ukrajiny
Oznamy Covid-19