Navigácia
Úradná tabuľa
20.05.2021
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Hájske

Podľa §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Obec Hájske vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základná škola s materskou školou Hájske 67, 951 33  Hájske č. 67

19.05.2021
Územný plán obce Hájske - zmeny a doplnky č.1-úprava návrhu

13.05.2021
Návrh VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hájske

01.04.2021
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce Hájske

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pridané: 23.02.2021

OZNAM O MIERE VYTRIEDENIA ODPADU V ROKU 2020
V súlade s § 4 ods. 6) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Hájske predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia
komunálnych odpadov za rok 2020 nasledovne.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 je: 57,16%.
Sadzba za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v euro/tona na rok 2021:  15,00€/tona.
Pre našu obec to znamená, že v roku 2021 bude uplatnené zvýšenie zákonných poplatkov za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu a objemného 
odpadu z 13,00€/t na 15,00€/t.

Kontakt
951 33 Hájske 410
obec@hajske.sk
Tel/Fax : 037/7819037
OZNAM
Na stránke sa pracuje. Obsah stránky priebežne dopĺňame. Ďakujeme za pochopenie. Obec Hájske.
Oznamy Covid-19
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac