Navigácia
Úradná tabuľa
04.07.2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Marián Baláž

10.06.2024
Anonymizovaná zápisnica z Volieb do Európskeho parlamentu 08.06.2024

07.06.2024
Oznámenie o zámere predaja pozemkov priamym predajom

Obec Hájske zverejňuje v zmysle ust. § 9a ods. 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hájskom č. 101/9/2024 zo dňa 04.06.2024 oznámenie o zámere predaja pozemkov Priamym predajom

22.05.2024
Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024 - informovanie verejnosti

Oznámenie o strategickom dokumente: "Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024" Informovanie verejnosti

22.05.2024
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Kevin Lakatoš

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pridané: 15.02.2022

Zme partia mladých ludý, kerý začátkom roka 2019 ofyciálne založily OZ Kepežský štek. Názov združená je schomolenyna starého názvu našéj dediny Hájske – Kepežd a slova štek, čo je palica z dreva, popry keréj róste réva. O tom, jak náš název znykél sú šelijaké povery ale to až po druhéj - tretéj flaške vína.

           

            Jako základné cíle našéj činnosty zme si určily nasledovné:

 

-        uctývat, zachovávat a rozvýjat kultúrne dedičstvo našéj dediny Hájske

-        rozvýjat myšlénku vínnej kultúry a vinárskéj tradýcie v našéj dedine

-        dodržávat a šíryt honnoty, keré odjagživa patrá do našéj dediny

-        chrányt životné prostredý v našéj dedine a jej okolý

-        aktývne sa zúčasnuvat na kultúrnych a spoločenských podujatách v našéj dedine

-        organyzuvat koštovky vín a zúčastnuvat sa na ných inde

-        rozvýjat turizmus v našéj obci, vytvárat turistycké chodnýky a cyklotrasy

-        organyzuvat športové podujatá

-        pomáhat tomu, komu treba

 

            Aktuálne hospodáríme na vinohradoch pána Múčku (rizling, veltlín) a pána Popelku (cabernet, dornfelder, vavrinec). Vačšina naších členóv má aj svoje vinohrady a pivnyce.

           

            Medzi najvýznamnejšé podujatá, keré sa nám podaryly zorganyzuvat bud samostatne alebo spolu z ostatnýma organyzáciáma v našéj obci a z místnú samosprávu, patrá prvá koštóvka vín v našéj obci v roku 2019, stolnotenisový turnaj v roku 2020, Cykloden v roku 2021, Hodová kvapka krvi 2021, pravydelné daruváný krvy v NTS Nitra, tradyčné varený guláša na obecných slávnostách, náš tradyčný stánek na svatého Mikuláša, lampiónovom sprévode a vánočných trhoch, čistený čérných skládék a upratuváný obce a jéj okolá. Vyhladávané sú aj naše oberačky a mulatčáky. Nerobíme to šecko pre seba ale pre svoje okolý. Rady podáme pomocnú ruku pry akéjkolvek aktivyte, kerá spĺná naše honnoty.

 

 

 

Naše aktivyty móžete sleduvat na:

 

https://www.facebook.com/Kepe%C5%BEsk%C3%BD-%C5%A1tek-293027748059

 

https://www.instagram.com/kepezsky_stek/

           

           

 

Sceme sa podakuvat každému, do nám akokolvek pomohél pry našéj činnosty, OÚ Hájske, MAS VITIS, UNSK a našému hlavnému sponzorovi Marián Baláž – JAMA.     

 

https://www.jamaps.sk/

 

https://www.facebook.com/jamaps.sk

 

           

 

 

 

Aktuálný členy OZ Kepežský štek:

 

Ing. Jozef Urban – predseda OZ, člen predsedníctva

Ing. Róber Urban – podpredseda OZ, člen predsedníctva

Mgr. David Kišš – podpredseda OZ, člen predsedníctva

Ing. Andrea Kiššová – členka predsedníctva, pokladníčka

Bc. Michal Práznovský – člen predsedníctva

Mgr. Katarína Hlinková – revízorka, členka OZ

Ing. Michaela Urbanová – členka OZ

Ing. Tomáš Turanec – člen OZ

Mgr. Dominika Herdová – členka OZ

Bc. Jaroslav Lukáč – člen OZ

Róbert Práznovský – člen OZ

Erik Hambalek – člen OZ

Marián Baláž – čestný člen

 

Kontakt
951 33 Hájske 410
obec@hajske.sk
Tel/Fax : 037/7819037
Voľby prezidenta SR 2024
Informácie pre cudzincov z Ukrajiny
Oznamy Covid-19